UG Łuków.

Inwestycje w gminie Łuków

GMINA ŁUKÓW - To budżet historyczny, ponieważ po raz pierwszy wydatki przekroczą 100 milionów złotych, mówi wójt Mariusz Osiak o budżecie gminy Łuków na 2019 r.- Konkretnie planujemy, że będzie to kwota około 103 milionów, co oznacza, że w ciągu ostatnich ośmiu lat poziom wydatków wzrósł ponad dwukrotnie. Po stronie dochodów spodziewamy się 93 milionów złotych, a prawie 10-milionowy deficyt zamierzamy pokryć przede wszystkim pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  – kontynuuje wójt.  

 Na inwestycje w 2019 r. gmina chce przeznaczyć łącznie około 34 mln zł. Pieniądze te mają być wykorzystane m.in. na: budowę kanalizacji, zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, budowę samorządowego żłobka oraz inwestycje oświatowe i drogowe.

Kanalizacja ruszy

 Na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej samorząd przeznaczył w przyszłym roku około siedem mln zł, które chce wykorzystać na inwestycje w Wólce Świątkowej, Rolach i Krynce oraz Gołaszynie, Ławkach i Gręzówce. Będzie to pierwsza część większego projektu o łącznej wartości kosztorysowej sięgającej 15 mln zł.

  - Mamy już dokumentację projektową i będziemy występować o pozwolenie na budowę. Na razie planujemy sfinansować tę inwestycję z własnych pieniędzy, posiłkując się preferencyjną pożyczką z WFOŚiGW i równolegle szukać dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania - mówi Osiak.

   Na razie dostęp do gminnej sieci kanalizacyjnej mają jedynie mieszkańcy Łazów, Czerśli, Sięciaszki Drugiej i Ryżek, a w kolejnych miejscowościach gmina planuje takie inwestycje w następnych latach.

 Odnawialne źródła energii

  W budżecie na 2019 r. są również pieniądze na dokończenie zakupu i montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Rada przeznaczyła na ten cel 14,5 mln  zł, z czego 10,5 mln stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

  W przyszłym roku gmina chce zakończyć dwa projekty dotyczące OZE, a w następnym realizować kolejny, na który również otrzymała dofinansowanie. W przeciwieństwie do obecnych projektów, w których większość stanowią popularne solary, w trzecim będą montowane przede wszystkim ogniwa fotowoltaiczne.

Pierwszy żłobek

W przyszłym roku gmina Łuków chce także wybudować od podstaw pierwszy w gminie żłobek dla 60 maluchów. Koszt tej inwestycji sięga 3 mln 180 tys. zł, ale część tych pieniędzy samorząd zamierza pozyskać z budżetu państwa.

- Złożyliśmy już wniosek o przyznanie dotacji z rządowego programu "Maluch+". Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które dzieli rządowe środki, możemy otrzymać 1 mln 800 tys. zł. Nowa placówka ma powstać na działce, którą kupiliśmy od miasta, przy urzędzie gminy - informuje Mariusz Osiak.

 Lepiej w szkołach

Gmina ma już przyznane dofinansowanie na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czerśli, która będzie współfinansowana ze środków RPO. Szacunkowy koszt tych robót to 1,5 mln zł, w tym około 700 tys. zł dotacji.

W związku z powrotem do szkół podstawowych ósmoklasistów samorząd zamierza też rozbudować budynki zespołów szkół w Gołaszynie i Świdrach. Na te zadania radni zapisali w budżecie 400 tys. zł.  

 Budowa dróg

Korzystając ze środków budżetu państwa w przyszłym roku będzie także kontynuowana budowa drogi Dąbie - Klimki, na którą gmina zabezpieczyła dwa mln 200 tys. zł. Połowę kosztów samorząd otrzyma z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej". Kolejne dwa miliony są przeznaczone na budowę drogi Zalesie - Dąbie. W tym przypadku również jest szansa na dotację z budżetu państwa w wysokości prawie 1 mln  400 tys. zł.
 Wspólnie z Powiatem
W budżecie na 2019 rok Rada Gminy  zapisała także 1 mln 250 tys. zł  na wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Łukowskim. Znaczna część tej kwoty, bo około 1 miliona, zostanie wykorzystana na przebudowę drogi powiatowej Sięciaszka Pierwsza - Czerśl. Podobną sumę ma wyłożyć samorząd powiatowy, a resztę kosztów będzie stanowić rządowa dotacja. Pozostałe 250 tys. zł  gmina chce przekazać powiatowi na przebudowę drogi Łuków - Gąsiory od Łazów do granicy powiatów łukowskiego i radzyńskiego. Na realizację tej inwestycji samorządy również zamierzają pozyskać pieniądze z budżetu państwa.