Dworzec PKP w Krzywdzie ma zostać zmodernizowany. Fotograf: Picasa

Modernizacja dworca PKP i świetlicy w Cisowniku

GMINA KRZYWDA Gmina otrzyma z Unii Europejskiej pieniądze na realizację trzech inwestycji w ramach programu rewitalizacji. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 12 lutego, radni wpisali je do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co pozwoli na podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania i rozpoczęcie robót.Chodzi o modernizację budynku dworca kolejowego w Krzywdzie i świetlicy w Cisowniku oraz utworzenie miasteczka ruchu drogowego w Krzywdzie o łącznej wartości kosztorysowej prawie 3 mln 650 tys. zł. Prace przy dworcu wraz z zagospodarowaniem terenu mogą kosztować około 2 mln 466 tys., z czego unijne dofinansowanie ma wynieść ponad 1 mln 800 tys. Koszt robót w Cisowniku, łącznie z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy, szacuje się na prawie 780 tys. zł, w tym ponad 600 tys. stanowi dotacja, a miasteczko ruchu drogowego to wydatek rzędu około 400 tys. zł , z czego unijna dotacja może sięgać ponad 270 tys. zł.

 Wszystkie zadania będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a prace są planowane na lata 2020 - 2022.

Duże szanse na Radoryż Smolany

Ponadto podczas wtorkowej sesji rada gminy zabezpieczyła w budżecie pieniądze na dwa kolejne projekty, których realizacja ma się rozpocząć w tym roku.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorząd ma realne szanse na pozyskanie dotacji na budowę świetlicy w Radoryżu Smolanym. Wartość tej inwestycji szacuje się na prawie 900 tys. zł z czego 500 tys. to środki unijne. Wniosek o przyznanie dotacji zyskał pozytywne oceny ekspertów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a ostateczne decyzje mają być znane w najbliższych tygodniach. Jeśli pieniądze zostaną przyznane budowa świetlicy rozpocznie się w bieżącym, a zakończy w przyszłym roku.

Dodatkowy oddział przedszkolny

Także w tym roku gmina otrzyma unijne środki na realizację projektu "Moje wesołe przedszkole" w Krzywdzie, czyli utworzenie dodatkowego oddziału dla 25 przedszkolaków. Pieniądze te będą wykorzystane m.in. na: dostosowanie pomieszczeń dla maluchów, wyposażenie oddziału, budowę placu zabaw, zatrudnienie opiekunów, a także organizację dodatkowych zajęć i wycieczki, na przykład do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i parku turystycznego w Bałtowie.

Na ten cel rada gminy zabezpieczyła w budżecie prawie 630 tys. zł, z czego około 560 tys. będzie stanowić dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowy oddział przedszkolny ma powstać przed 1 września tego roku, a cały projekt będzie realizowany także w 2020 r.