Wystawa harcerska w Muzeum Regionalnym

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie - Mariusz Burdach, Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP - hm. Tomasz Sych, Komendant Hufca ZHP Łuków - hm. Michał Mojski zapraszają na wernisaż wystawy "Niepodległość harcerstwem znaczona 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego".Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 15 marca o godz. 16 w Muzeum Regionalnym w Łukowie.

Głównym celem ekspozycji, przygotowanej ze zbiorów Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, jest przypomnienie początków kształtowania się idei harcerstwa na zniewolonych ziemiach polskich, zwieńczonego zjazdem zjednoczeniowym organizacji skautowych w Lublinie w 1918 roku i utworzenia jednego nowego Związku Harcerstwa Polskiego. Obszerny wybór materiałów pozwala zaprezentować historię Związku Harcerstwa Polskiego i jego miejsca w międzynarodowych strukturach skautowych, a także zaakcentować ważne dokonania jego członków w wyjątkowo trudnych dla Ojczyzny czasach. Prezentowana wystawa zostanie wzbogacona o eksponaty związane z harcerstwem na Ziemi Łukowskiej.

Wystawa powstała jako część jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego organizowanego przez ZHP, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.