Dyrektor szkoły Tadeusz Federczyk, wicestarosta Janusz Kozioł z wykonawcami i gośćmi podczas odbioru technicznego budynku. Fotograf: Picasa

Łukowskie "Aleje": nowoczesne pracownie w nowym budynku warsztatowym

Warsztaty w "Alejach", czyli Zespole Szkół nr 1 w Łukowie przeszły gruntowny remont i modernizację.Prace budowlane wykonywane przez firmę  Jerzego Gajownika z Krzywdy trwały rok. Projekt budowlany przygotował   Marek Janiszek. Powstał kompleks budynków o powierzchni użytkowej ponad 2700 metrów kwadratowych połączony z istniejącym głównym budynkiem szkolnym.

 - Całość przedsięwzięcia opiewa na kwotę prawie 9 mln zł. Z tego 3 mln zł to środki zewnętrzne, a pozostałą część wyasygnował organ prowadzący szkołę czyli Powiat Łukowski - informuje dyrektor szkoły Tadeusz Federczyk.

13 nowych pracowni

W świeżo zbudowanych budynkach warsztatów powstało 13 nowych pracowni m.in. pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych z linią diagnostyczną, pracownia mechatroniki samochodowej, elektrotechniki i elektroniki samochodowej (dla technika pojazdów samochodowych i kierowcy mechanika w szkole branżowej I stopnia), pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (dla technika mechanika o takim właśnie profilu), pracownia języka obcego w kształceniu zawodowym (dla wszystkich kierunków), pracownia techniki biurowej i ekonomii (dla technikum handlowego i technikum ekonomicznego). Pracownia spawania, pracownia elektrotechniki i elektroniki, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, pracownia obróbki mechanicznej oraz inne pracownie niezbędne w kształceniu zawodowym. Pracownie zostaną wyposażone w najnowszy sprzęt. 

 Technikum i szkoła branżowa

 - Pierwszego września tego roku uczniowie  rozpoczną naukę w nowych pracowniach na nowoczesnym sprzęcie dydaktycznym. Zapraszamy absolwentów gimnazjów  i szkół podstawowych do technikum - technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik – tu dwa profile: mechanik-monter maszyn i urządzeń  oraz operator obrabiarek skrawających, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec oraz do szkoły branżowej I stopnia - kierowca mechanik, elektromechanik, oddział  wielozawodowy – zachęca dyrektor Federczyk.