Zakonnicy grozi dyscyplinarka

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec byłej wychowawczyni z Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Łukowie.Zakonnica miała stosować przemoc wobec dzieci. O sprawie informowaliśmy szeroko jako pierwsi. Teraz Wspólnota dotarła do nowych faktów w tej sprawie.

 

Wniosek o dyscyplinarkę dla siostry Estery

Prokuratura i Kuratorium dysponują już nie tylko doniesieniem złożonym przez rodziców pokrzywdzonego dziecka. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez powołany do tego organ potwierdza, że coś złego działo się w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Łukowie. Weronika Jezior, przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty w Lublinie, przyznaje w rozmowie ze Wspólnotą, że w tej sprawie toczy się już postępowanie dyscyplinarne. Komisja podjęła decyzję o jego wszczęciu na posiedzeniu niejawnym.

Jak informuje Jezior, póki co akta sprawy zostały odesłane rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia. Chodzi o zeznania jeszcze dwojga dzieci. Posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej w sprawie postępowania zakonnicy zostało wyznaczone na 18 lutego. Siostrze grozi kara. Może to być nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z trzyletnim zakazem przyjmowania ukaranego i w końcu wydalenie z zawodu.

Od decyzji, którą podejmie Komisja Dyscyplinarna, nauczycielowi przysługuje prawo odwołania do komisji odwoławczej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

 (…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).