pieniądze. Fotograf: sxc.hu

Jak będzie się rozwijał Międzyrzec?

Oto lista inwestycji, których możemy się spodziewać w najbliższych latach. Ostatnio radni dopisali do niej nowe zadanie.O tym, które remonty i budowy są pierwsze w kolejności realizacji decydują radni ustalając budżet. Inwestycyjne kierunki rozwoju Międzyrzeca nakreśla również wieloletnia prognoza finansowa (WPF). To właśnie tutaj zapisano te największe i najdroższe przedsięwzięcia, które mogą być zrealizowane w przyszłości. W najbliższych latach czeka nas kilka na prawdę kosztownych przedsięwzięć.

Pałac jak za Potockich

Burmistrz Zbigniew Kot chce przeznaczyć dawną siedzibę Potockich na cele kulturalne. Mocno zniszczony budynek musi przejść wiele prac, by mógł być użytkowany. A plany są ambitne. Ma wyglądać jak niegdyś.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta rajcy przyjęli do WPF to zadanie. Całkowita wartość inwestycji to 4,1 mln zł. Unia może dać 3,5 mln zł. Wkład własny to 618 tys. zł. Planowany czas realizacji to lata 2017-2019. Jak zaznacza gospodarz Międzyrzeca - miasta nie stać, żeby za te prace zapłacić w całości z własnych pieniędzy. Do końca lipca urząd ma czas na złożenie wniosku o dofinansowanie na rewitalizację i adaptację na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich.  

Jeśli się uda zdobyć pieniądze w zrewitalizowanym pałacu zobaczymy otworzone na wzór dawnych posadzki i stiuki. Wszystkie pomieszczenia na parterze i holu przejdą remont, nad którym będzie czuwał wojewódzki konserwator zabytków. Projekt prac, który już powstał był z nim ściśle uzgadniany. Pałac jest bowiem wpisany do rejestru zabytków, a każde działania w jego obrębie wymagają jego zgody. 

W parku scena i ścieżka ekologiczna

Tempa nabierają też starania o rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego. To zadanie jest również wpisane do realizacji w WPF i ma być zrealizowane do 2018 roku.

Dawną świetność ma odzyskać około 30 ha parku. Rewitalizacja ma objąć: wybudowanie ścieżek pieszo-rowerowych, ustawienie ławek, koszy, przebudowę jednego z magazynów na sanitariaty. W planie jest też wykonanie dwóch altan i sceny - miejsca do występów plenerowych np. dla Szkoły Muzycznej, która ma swoją siedzibę niedaleko. Ciekawostką jest też stworzenie ścieżki ekologicznej, która ma być przystosowana do spacerów osób niepełnosprawnych. Wniosek na odnowę parku został złożony w lutym. 

Inwestycje za grube miliony

Wśród czekających miasto, naprawdę drogich inwestycji jest wymiana oświetlenia ulicznego za niebagatelną kwotę 8 mln zł. Ma być ledowe - energooszczędne. Wymiana spowoduje, że w budżecie zostanie około 40% kwoty, jaką dotychczas miasto wydaje na prąd. Prace mają się rozpocząć się w 2017 roku. Zakończą w 2018. Urząd spodziewa się dofinansowania unijnego do tego zadania, które miałoby wynieść 85%. 

Kolejne zadanie to głęboka termomodernizacja pływalni. "Oceanik" od czasu, gdy został oddany do użytku, czyli od 1997 roku nie przechodził takich remontów. Miasto napisało wniosek o dofinansowanie prac na pływalni. Jeśli zyska akceptację dostaniemy zwrot wysokości 85% wartości prac. Głęboka termomodernizacja krytej pływalni to zadanie, które miasto chce realizować w latach 2017 i 2018. Ma pochłonąć 1,8 mln zł. 

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę okien, montaż instalacji solarnej, pompy ciepła oraz fotowoltaiki, a także wymianę oświetlenia na ledowe.

Szkoły do docieplenia

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono również zadania termomodernizacji Zespołów Placówek Oświatowych nr 2 i 3. Połowę koniecznych prac termomodernizacyjnych miasto już wykonało. W szkołach wymieniono zawory przy grzejnikach, docieplono stropodachy oraz ściany. Wnioskowanie o pieniądze unijne na dalsze działania termomodernizacyjne jest więc już ograniczone.

Żeby wnioskować o dofinansowanie, efektywność planowanych do wykonania prac musiałaby przynieść oszczędność energii 25%. My już sporo zrobiliśmy, więc nie osiągniemy wskaźnika

- dowiadujemy się w urzędzie. 

Miasto w zeszłym roku w grudniu zawnioskowało o przyznanie pieniędzy na prace w Przedszkolu nr 2 - jego przebudowę i rozbudowę.

Czekamy na rozstrzygniecie. Trwa ocena formalna, przed nami jeszcze merytoryczna

- mówi Krzysztof Krawiec, naczelnik wydziału Strategii i Promocji międzyrzeckiego magistratu. Rozstrzygnięcia spodziewa się na przełomie roku. 

Miasto chce rozbudować przedszkole o dwie dodatkowe sale dydaktyczne (wraz z węzłem sanitarnym). To pozwoli na przyjęcie o 25 dzieciaków więcej. W przedszkolu powstałaby więc dodatkowa grupa dla maluchów 3- i 4-letnich.

Zadanie Czas realizacji Koszt              
Głęboka termomodernizacja pływalni 2017-2018 1,8 mln zł
Głęboka termomodernizacja ZPO nr 2 2019 2,6 mln zł
Głęboka termomodernizacja ZPO nr 3 2017-2018 4 mln zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego 2017-2018 8 mln zł
Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta 2017-2018 6,5 mln zł
Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego 2016-2018 2,6 mln zł
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 2 2016-2017 798 tys. zł
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich 2017-2019 4,1 mln. zł
Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych w formie leasingu 2015-2018 191 tys. zł
Zakup w leasingu sprzętu komputerowego do ZPO nr 2 2015-2018 39 tys. zł
Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta 2016-2017 100 tys. zł
Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSiR 2015-2016 1,3 mln. zł
Wymiana sprzętu biurowego, urządzeń oraz oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie 2015-2019 100 tys. zł