Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski.

XXIII sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski zaprasza na XXIII sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się w środę, 31 sierpnia 2016 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.      

Porządek obrad:

 1.  Stwierdzenie quorum.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta.
 4.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5.  Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.
 7. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian składu osobowego Zespołu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych, 
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Drohickiej,
  3. zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski,
  4. zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na 2016r.,   
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.
 10.  Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.
 11.  Zamknięcie obrad.