pieniądze. Fotograf: sxc.hu

W mieście i Drelowie podatki w dół, gmina Międzyrzec podnosi

Podwyżkę w 2017 roku odczują nie tylko właściciele domów w gminie Międzyrzec. Sporo więcej będą musieli zapłacić Ci, którzy prowadzą tu działalność gospodarczą.  Ostatecznie podatki równają do poziomu określonego przez sąsiednie samorządy: miasto Międzyrzec i gminę Drelów. W tych zaś - kilkugroszowe obniżki wymuszone decyzją Ministra Finansów. Trzeba było ciąć stawki, bo były wyższe niż górne granice.

Gmina od budynków mieszkalnych lub ich części (mkw.) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (mkw.) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (mkw.) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (mkw.) od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje (mkw.)
Drelów 0,40 zł (bez zmian) 15 zł (bez zmian) 6 zł (bez zmian) 4,45 zł (bez zmian) 5 zł (bez zmian)
Międzyrzec 0,40 zł (wzrost o 5 gr) 15 zł (wzrost o 2,5 zł) 9 zł (bez zmian) 4,40 zł (wzrost o 55 gr) 3,20 zł (bez zmian)
Miasto Międzyrzec 0,70 zł (bez zmian) 19,80 zł (bez zmian) 10,59 zł (spadek o 9 gr) 4,61 zł (spadek o 4 gr) 5,50 zł (bez zmian)

 

Gmina od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (mkw.) od gruntów pod wodami stojącymi, płynącymi i zbiorników sztucznych ( ha) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego (mkw.) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (mkw.) od budowli
Drelów 0,70 zł (bez zmian) 4,54 zł (spadek o 4 gr) 0,40 zł (bez zmian) 2,98 zł (spadek o 2 gr) 2% wartości (bez zmian)
Międzyrzec 0,70 zł (wzrost o 20 gr) 4,30 zł (bez zmian) 0,25 zł (bez zmian) 2,98 zł (ujednolicona) 2% wartości (bez zmian)
Miasto Międzyrzec 0,76 zł (bez zmian) 4,54 zł (spadek o 4 gr) 0,26 zł (bez zmian) 2,98 zł (spadek o 2 gr) 2% wartości (bez zmian)