Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski.

XXVII sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski zaprasza na XXVII sesję Rady Miasta. W programie m.in. uchwalenie budżetu miasta na 2017 rok.Sesja odbędzie się w najbliższy piątek, 30 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie 

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta.

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.

8. Uchwalenie budżetu miasta na 2017 rok:

a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok,

b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),

c) stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) dyskusja,

f) przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok,

g) przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, 

b) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2017 rok,

c) ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,

d) przyjęcia od Powiatu Bialskiego niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oraz dofinansowania do powierzonych zadań,

e) powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski,

f) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Międzyrzec Podlaski”,

g) nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego,

h) zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na 2016 rok,

i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.

11. Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.

12. Zamknięcie obrad.