Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski.

XXVII sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski zaprasza na XXVII sesję Rady Miasta. W programie m.in. uchwalenie budżetu miasta na 2017 rok.Sesja odbędzie się w najbliższy piątek, 30 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie 

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta.

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.

8. Uchwalenie budżetu miasta na 2017 rok:

a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok,

b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),

c) stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) dyskusja,

f) przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok,

g) przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, 

b) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2017 rok,

c) ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,

d) przyjęcia od Powiatu Bialskiego niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oraz dofinansowania do powierzonych zadań,

e) powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski,

f) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Międzyrzec Podlaski”,

g) nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego,

h) zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na 2016 rok,

i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.

11. Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.

12. Zamknięcie obrad.Ogłoszenia

Poznam

Poznam Panią do miłych spotkań, pani miła oraz zadbana

ZATRUDNIMY SPRZĄTACZKĘ

Gminna Spółdzielnia "SCh" w Międzyrzecu Podl...

Złóż wniosek o 4 godziny zatwierdzenia

Zapewniamy pożyczki osobiste na konsolidację...

srzedam

duży gar aluminiowy,duża aluminiowa patelnia stan...

do wynajęcia lokal magazynowy

DO WYNAJĘCIA lokal magazynowy ul. Kolejowa 2 tel....

lokal handlowy ul. Brzeska

DO WYNAJĘCIA: Lokal handlowy, ul. Brzeska 28, na...