Andrzej Cap, Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica, zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia..." />

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica

Andrzej Cap, Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica, zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w sesji, która odbędzie się 15 marca 2013 roku (piątek) o 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica.Andrzej Cap, Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica, zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w sesji, która odbędzie się 15 marca 2013 roku (piątek) o 10.00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica.

Podczas obrad zostaną przedstawione sprawozdania, między innymi,  z: wykonania uchwał Rady Gminy, działalności Komisji Rady Gminy, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica za 2012 r. Oprócz tego podczas sesji będą podjęte uchwały w sprawach:

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • zmiany uchwały budżetowej  na 2013 rok;
 • podziału Gminy Kąkolewnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica;
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kąkolewnica;
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów  komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy  Kąkolewnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia;
 • wyodrębnienia  w budżecie Gminy na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki;
 • stawek opłaty za dostawę wody i stawek opłaty za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kąkolewnica;
 • przyjęcia zadań  z zakresu  administracji państwowej.   

Radnym przysługuje możliwość uzyskania  na czas obrad zwolnienia od pracy zawodowej.Ogłoszenia

Szukam

Szukam chętnej Pani która chciałaby się spotkać w...

Sprzedam OPEL ZAFIRA

Opel Zafira 2.0 DTI 2001r. 225 000 przebiegu. Auto w...

Praca przy Tynkowaniu

Zatrudnię pomocnika do tynkowania agregatem . Tylko...

sprzedam mieszkanie

37m² przy ul. Kościelnej. Tel. 606 261 860

Wynajmę garaż

Wynajmę garaż murowany przy osiedlu na ul....

Rolety zewnętrzne, antywłamaniowe.

Firma WEGO Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie...