Azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ratusz zaprasza mieszkańców do składania wniosków na bezpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest.Wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, będą przyjmowane w dniach 21 maj-8 czerwiec w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. 

Projekt obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Szczegółowe informacje udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8 pok. nr 13, tel. 83 372 62 39 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Do pobrania: