Bakteria coli w drelowskiej wodzie

Zanieczyszczona została woda w zbiorniku ujęcia, które zaopatruje blisko trzy tysiące mieszkańców gminy. Zakaz spożywania obowiązywał od piątku.Woda płynąca z wodociągu w Drelowie do poniedziałku nie nadawała się do spożycia. Nie tylko nie można było jej pić, ale nawet używać do mycia rąk czy naczyń. Obecne w niej były bakterie z grupy coli, groźne dla człowieka.

 

Bakterie stwierdzono 27 września

Pierwsze badanie wody, w którym stwierdzono skażenie pochodziło z próbki pobranej 20 września. Przeprowadzone zostało w związku z pracami na wodociągu, na zlecenie gminy przez firmę rekomendowaną przez sanepid. Ujawniło ono pięciokrotne przekroczenie wskaźników zakażenia wody bakterią z grupy coli (granica normy to 10). Wyniki tych badań gmina otrzymała 27 września. Jeszcze tego samego dnia, po godz. 15.30 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydała decyzję o zakazie używania wody. Zobowiązała również wójta do natychmiastowego skutecznego poinformowania o tym fakcie mieszkańców i zapewnienia im wody z nieskażonego źródła

 (…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).