Szkoła rozwija się i ma nowoczesną halę sportową

Absolwenci, nauczyciele oraz samorządowcy wzięli udział w obchodach stulecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Kusocińskiego w Rogoźnicy. Uroczystość była okazją do oddania do użytku nowoczesnej hali sportowej.W zapisach z kroniki szkolnej pierwsza wzmianka o istnieniu jednej klasy szkoły w Rogoźnicy dotyczy roku szkolnego 1923/24. Wcześniej – jeszcze przed I wojną światową – uczniowie z terenu stanowiącego obwód dzisiejszej szkoły uczyli się w Koszelikach, a po pierwszej wojnie światowej – w Koszelikach i Rogoźniczce. Od 1928 roku w Rogoźnicy były już dwie klasy. Po reformie z 1932 roku utworzono w Rogoźnicy Publiczną Szkołę Powszechną II stopnia. Od połowy września 1944 r. przekształcono ją w szkołę siedmioklasową. W roku szkolnym 1966/67 w wyniku reformy szkolnictwa powstała szkoła ośmioklasowa.

Szkoła prężnie działa

Od 2010 dyrektorem placówki jest Dorota Herda. Obecnie są trzy oddziały przedszkolne oraz osiem oddziałów szkoły podstawowej. Dyrektor przyznaje, że szkoła to jedna wielka rodzina.

- Wspierają nas rodzice i władze samorządowe. To cudowna szkoła, realizujemy wspaniałe przedsięwzięcia. Zapiski pierwszych kierowników i dyrektorów w kronikach szkolnych są cenne, pisane odręcznie. To wiele wspomnień i ciekawostek, które pielęgnujemy i staramy się o tym nie zapomnieć – mówi dyrektor SP w Rogoźnicy.