Jak nie chlewnia, to ubojnia albo kurnik

MIĘDZYRZEC PODLASKI: Chlewnie, kurniki, ubojnie chcą budować bądź rozbudowywać inwestorzy na terenie gminy Międzyrzec. Urząd Gminy zarzucony jest wnioskami dotyczącymi wydania odpowiednich dokumentów.Podczas sesji Rady Gminy 31 października wójt Krzysztof Adamowicz poinformował o wszczętych lub zakończonych postępowaniach dotyczących inwestycji, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców. W ramce prezentujemy spis inwestycji, wobec których są prowadzone postępowania lub zostały zakończone w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Zaprezentowany rejestr to efekt dyskusji, jakie toczyły się wśród mieszkańców w związku z informacjami o inwestycjach mogących mieć negatywny wpływ na otoczenie. Mieszkańcy dawali do zrozumienia, że dostęp do tego typu informacji jest niewystarczający. Także jedna z radnych Ewa Zaniewicz była oburzona faktem, że Rada nie jest w sposób wystarczający zapoznawana ze stanem postępowań dotyczących m.in. kurników, chlewni czy farm fotowoltaicznych.

(…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).