Kasa dla stowarzyszeń podzielona

Nieco ponad pół mln zł miasto Międzyrzec zamierza przeznaczyć w 2020 roku na zdania związane z promocją zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym. Mowa o takich, które w imieniu samorządu zrealizują wybrane organizacje społeczne.Jak co roku także i teraz władze Międzyrzeca ogłosiły konkursy w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego.  To właśnie im przekazują dotacje, z pomocą których  stowarzyszenia realizują zadania, m.in. z zakresu promocji zdrowego stylu życia czy też przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Swoje pomysły na realizację zadań organizacje składały do 7 stycznia.

Na ogłoszenie urzędu miasta odpowiedziało kilka miejscowych organizacji i stowarzyszeń. Ich oferty oceniała specjalnie do tego celu powołana komisja. 14 stycznia zapadła decyzja, kto ile otrzyma z miejskiej kasy.

Zgodnie z podziałem dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania aktywnych form wypoczynku przekazano łącznie 12 tys. zł. Kolejne 323 tys. zł pochłoną zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W zakresie ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji do organizacji trafi 8 tys. zł, zaś w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizacje pożytku publicznego będą miały do wykorzystania 163,5 tys. zł. Łącznie miasto dotowało stowarzyszenia kwotą 506,5 tys. zł.

W 2019 roku miasto przekazało pieniądze w kwocie 443,4 zł na realizację osiemnastu  zadań.

 

(…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).