Ilona Majak-Gierczak, przewodnicząca Klubu Porozumienie Powiatowe. Fotograf: AC

Prawnicy wojewody: Sesja i uchwały prawomocne

Bogdan Kuta, przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim i wicestarosta Robert Dąbrowski mogą już spać spokojnie. Służby prawne wojewody nie znalazły podstaw do wszczęcia postępowania nadzorczego. Uznały, że uchwały podjęte na wrześniowej sesji Rady Powiatu w Opolu Lubelskim są zgodne z prawem.O uchylenie uchwał podjętych 16 września na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Opolu Lubelskim wnioskowali radni skupieni w Klubie "Porozumienie Powiatowe". Wysłali do  Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pismo, w którym kwestionowali legalność trybu zwołania XXV sesji i domagali się unieważnienia czterech uchwał podjętych na niej. Zrobili to po tym, jak w geście protestu wspólnie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę obrad.

Zgodnie z prawem

Prawnicy wojewody wnikliwie przyjrzeli się sprawie. Przeanalizowali jeszcze raz Statut Powiatu Opolskiego. I zajęli stanowisko. Dla opozycji jest ono niekorzystne, bo LUW nie podzielił jej racji.

W ocenie organu nadzoru w analizowanej sprawie nie można uznać, że zwołanie XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Opolu Lubelskim nastąpiło z naruszeniem paragrafu 14 ustęp 3 Statutu Powiatu Opolskiego, a zatem brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim na tej sesji z powodu naruszenia trybu zwołania sesji. Tym samym w ocenie organu nadzoru brak jest podstaw prawnych do zastosowania jakichkolwiek środków nadzorczych

- czytamy w piśmie, które wystosował Klubu Cezary Widomski, zastępca dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Klęska opozycji

Przypomnijmy. "Porozumienie Powiatowe" zaskarżyło uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego Rady Powiatu, odwołania wicestarosty Janusza Gąsiora, przyjęcia rezygnacji Roberta Dąbrowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opolu Lub. i powołania go na stanowisko wicestarosty. Od samego początku opozycja stała na stanowisku,  że sesja zwołana została niewłaściwie, a w związku z tym uchwały na niej podjęte są niezgodne z obowiązującym prawem.

Zdaniem przewodniczącej Klubu, materiały na sesję były dostarczone w terminie niezgodnym ze statutem powiatu.

W statucie jest mowa o dostarczeniu materiałów na 7 dni przed sesją. Tymczasem zostały one dostarczone późnym wieczorem 14 września, czyli niecałe 2 dni przed sesją

- argumentowała radna Ilona Majak-Gierczak.Ogłoszenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia komunikacyjne podróżne rolnicze...

śpiewający akordeonista

Śpiewający akordeonista na wesele, poprawiny ,...

Sortowacz odpadów foliowych

Firma Stella Pack S. A. poszukuje osób do pracy w...

Pracownik Produkcji

Pomocnik operatora CNC - Pracownik Produkcji Oferta...

Mieszanka zbożowa

Mam do sprzedania 1500 kg mieszanki zbożowej.

Posadzki Mixokretem

zapraszam do skorzystania z Usług i. posiadamy...