Gmina Opole Lubelskie. Fotograf: Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

XXIX sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim zaprasza na XXIX sesję Rady Miejskiej.Sesja odbędzie się w czwartek, 29 grudnia grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 (parter).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  a)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 1. Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2017 rok:
  a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b)  opinia Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju do  projektu budżetu,
  c)   odczytanie opinii pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej do projektu budżetu,
  d)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
  e)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f)   głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2017.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy  różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.


Ogłoszenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia komunikacyjne podróżne rolnicze...

śpiewający akordeonista

Śpiewający akordeonista na wesele, poprawiny ,...

Sortowacz odpadów foliowych

Firma Stella Pack S. A. poszukuje osób do pracy w...

Pracownik Produkcji

Pomocnik operatora CNC - Pracownik Produkcji Oferta...

Mieszanka zbożowa

Mam do sprzedania 1500 kg mieszanki zbożowej.

Posadzki Mixokretem

zapraszam do skorzystania z Usług i. posiadamy...