Od lewej Katarzyna Socha - skarbnik gminy Karczmiska i Tatiana Łabęcka - Jaroszuk, zastępca wójta gminy Karczmiska.
Od poniedziałku gmina Karczmiska ma nową skarbniczkę i wice wójt. Dotychczasowa prawa ręka..." />

Kobiety rządzą Karczmiskami

Od poniedziałku gmina Karczmiska ma nową skarbniczkę i wice wójt. Dotychczasowa prawa ręka wójta Katarzyna Socha została skarbnikiem gminy, a na zastępcę wójta powołana została Tatiana Łabęcka – Jaroszuk z Lublina.


Karuzela stanowisk w Karczmiskach zakręciła się ponownie. I przybrała taki kurs, jakiego mało kto się spodziewał. Wójt Goliszek, który z uwagi na problemy z sercem od grudnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, zaskoczył wielu.

Jego decyzje oznajmione zostały w ubiegłym tygodniu, na sesji. Radni musieli dopełnić formalności. Najpierw jednogłośnie odwołali dotychczasową skarbniczkę gminy Agnieszkę Ciszewską, która w połowie grudnia złożyła wniosek do wójta o rozwiązanie umowy o pracę. Przeniosła się do podlubelskiej gminy Głusk, teraz tam jest skarbnikiem gminy. A na jej miejsce - również jednogłośnie – radni powołali Katarzynę Sochę, zastępcę wójta.

Nowa minister finansów gminy Karczmiska nie kryła wdzięczności dla wójta i radnych.

- Jestem zaszczycona, że powierzyliście mi państwo tak zaszczytne i kluczowe stanowisko. Mam nadzieję, że ten kredyt zaufania, którym mnie dzisiaj obdarzyliście spłacę swoją sumienną i rzetelną pracą na rzecz naszej gminy – zapewniała na sesji Katarzyna Socha.

Na sesji położony został też kres spekulacjom odnośnie tego, kto będzie nowym wice wójtem. Na giełdzie nazwisk najczęściej wymieniana była radna powiatowa Krystyna Sołdek, była zastępca burmistrza Poniatowej. Ale krążące informacje nie potwierdziły się. Janusz Goliszek na swojego zastępcę wybrał urzędniczkę, którą niedawno zatrudnił na stanowisku kierownika wydziału inwestycji. Mowa o Tatianie Łabęckiej – Jaroszuk, byłej radczyni w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim.

- Mam nadzieję, że zatrudnienie mnie w urzędzie przyniesie tzw. wartość dodaną dla całej gminy, dla całej społeczności – mówiła na sesji Tatiana Łabęcka – Jaroszuk i zapraszała radnych i sołtysów do współpracy.

Łabęcka – Jaroszuk z samorządem związana jest od dwudziestu lat. Pracowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ma ukończone dwie aplikacje prawnicze – prokuratorską i radcowską. Na stanowisku zastępcy wójta gminy Karczmiska będzie zarabiała 5,3 tys. zł. Zatrudniona jest na 4/5 etatu.