pieniądze. Fotograf: sxc.hu

Sprawdź, jak burmistrz wynagradza swoich urzędników

Władze Opola Lubelskiego nie chciały iść ze Wspólnotą do sądu. Po ostatniej naszej publikacji burmistrz udostępnił nam kompletną informację dotyczącą zarobków urzędników pełniących funkcje publiczne w opolskim magistracie oraz ich wykształcenie.Podał nam także wysokość nagród, jakie przyznał swoim podwładnym w latach 2014-2016. Burmistrz, zwraca uwagę, że rozbieżności – zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie – w interpretacji przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej wynikają z braku legalnej definicji osoby pełniącej funkcję publiczną dla potrzeb tej ustawy.

– Pierwsza odpowiedź Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim obejmowała pracowników posiadających faktyczny wpływ na treść decyzji związanych z dysponowaniem majątkiem albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem zadań przez władzę publiczną – objaśnia Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

Imię i nazwisko urzędnika Stanowisko/Wydział Wykształcenie Wysokość pensji za październik 2017r. Nagrody 2014 Nagrody 2015 r. Nagroda 2016 r.
Dariusz Wróbel Burmistrz Wykształcenie wyższe - mgr inż. budownictwa 12.309 zł - - -
Gabriela Teresińska - Pruchniak Zastepca burmistrza Wykształcenie wyższe - mgr socjologii. Studnia podyplomowe: Zarządzanie Funduszami strukturalnymi i prawa UE, Zamówienia publiczne. Studia doktoranckie: Socjologia 10.104,87 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Dariusz Turzyniecki Sekretarz gminy Wykształcenie wyższe – mgr inż. zootechniki. Studia podyplomowe: Samorząd terytorialny i administracja rządowa 8.198 zł Nie pracował 720 zł 1200 zł
Dorota Bełżek Skarbnik gminy Wykształcenie wyższe – mgr ekonomii. Studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse 9.381,56 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Bożena Wojdat Inspektor ds. kadr i spraw organizacyjnych/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Wykształcenie wyższe – mgr ekonomii i organizacji produkcji. Studium pedagogiczne, Podyplomowe – Zawodoznawstwo 4.100,40 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Grzegorz Piłat Podinspektor ds. organizacyjnych, archiwista archiwum zakładowego/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Wykształcenie wyższe – mgr inż. ogrodnictwa 2.677,20 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Beata Rola - Adamczyk Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, pełnomocnik ds. wyborów w gminie Opole Lubelskie/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Wykształceni wyższe – mgr administracji, technik ekonomista: rachunkowość i finanse. Studia podyplomowe – Fundusze europejskie w samorządzie terytorialnym 3.226,10 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Robert Stolarek Inspektor ds. informatyki/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Wykształcenie wyższe – mgr inż. Techniki komputerowej 4.382,50 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Mariusz Madejek Podinspektor ds. informatyki/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Technik informatyk 3.056,40 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Tatiana Łabęcka - Jaroszuk Radca prawny – 3/5 etatu Wykształcenie wyższe – mgr prawa, egzamin prokuratorski, wpis na listę radców prawnych 4.306,50 zł 500 zł 464 zł 560 zł
Iwona Skorynkiewicz Raca prawny – ½ etatu Wykształcenie wyższe mgr prawa, egzamin sędziowski i radcowski. Studia podyplomowe – Zasady tworzenia prawa 4.013 zł 800 zł 580 zł 600 zł
Iwona Bednarz Kierownik Wydziału inwestycji planowania i Rozwoju Wykształcenie wyższe – mgr administracji 5.445,40 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Stanisław Bigos Inspektor ds. inwestycji – ½ etatu/Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Technik budowlany 2.580 zł 800 zł 800 zł 600 zł
Dawid Gierak Inspektor ds. drogownictwa/Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Wykształcenie wyższe – mgr inż. budownictwa 4.943,20 zł Nie pracował - 1200 zł
Iwona Strawa Inspektor ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej/Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Licencjat gospodarka nieruchomościami 3.310,90 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Żaneta Lejwoda Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych /Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe – Zamówienia publiczne, Zarządzanie projektami europejskimi 2.970 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Beata Bodak Inspektor ds. inwestycji – 3/4 etatu/Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Wykształcenie wyższe – mgr budownictwa 4.692 zł Nie pracowała Nie pracowała 900 zł
Zbigniew Olender Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Licencjat - Administracja 5.089,40 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Ireneusz Śpiewak Inspektor ds. obrony i dowodów osobistych /Wydział Spraw Obywatelskich Wykształcenie – inżynier ochrony środowiska 3.426 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Bożenna Kłudka Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3/5 etatu/Wydział Spraw Obywatelskich Technik ekonomista 2.522,40 zł 500 zł 696 zł 720 zł
Iwona Witwera Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wykształcenie wyższe – mgr agrobiznesu. Studia Podyplomowe – Administracja – rejestracja Stanu Cywilnego 3.895 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Halina Korgol Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wykształcenie wyższe – mgr administracji 3.919,60 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Izabela Zarzycka Zastępca kierownika Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr politologii/ Studia podyplomowe – Legislacja samorządowa 4.864,80 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Aneta Bartmińska Inspektor ds. obsługi Centrum Obsługi Inwestora/Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr ekonomii. Studia podyplomowe – trener biznesu 4.355,40 zł Nie pracowała 300 zł 1200 zł
Wojciech Starek Inspektor ds. promocji i organizacji imprez/ Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie średnie 3.444 zł 800 zł 800 zł 1200 zł
Krzysztof Ryczek Inspektor ds. informacji/Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr prawa kanonicznego 3.879 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Marcelina Dziechciarz Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych /Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu 3.760,70 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Lidia Kuna Inspektor ds. integracji europejskiej i funduszy zewnętrznych /Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr inżynieria sanitarna 3.740 zł Nie pracowała Nie pracowała 700 zł
Grażyna Grabczak p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie średnie – technik ekonomista 5.851 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Katarzyna Sulowska Inspektor ds. ochrony środowiska/Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – mgr inż. ochrony środowiska 2.859,60 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Mirosław Statek Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, p.o. Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie średnie – technik mechanik, technik ochrony przeciwpożarowej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 2.829,60 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Joanna Kuzioła Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – mgr inż. Zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe – Zarządzanie nieruchomościami 2.937 zł 800 zł 800 zł 1200 zł
Małgorzata Madejek - Jóźwiak Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – mgr administracji 2.600 zł Nie pracowała 360 zł 1200 zł
Magdalena Mendykowska Podinspektor ds. gospodarki odpadami /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – Zarządzanie i marketing 2.800 zł Nie pracowała Nie pracowała 700 zł
Grzegorz Gołofit Inspektor ds. gospodarki odpadami, Koordynator Referatu Gospodarki Odpadami Wykształcenie wyższe – mgr administracji 4.020, 70 zł Nie pracował 720 zł 1200 zł
Agata Kramek - Pocztarska Inspektor ds. gospodarki odpadami / Referat Gospodarki Odpadami Wykształcenie wyższe – mgr administracji publicznej 2.689,20 zł 800 zł 1160 zł 800 zł
Aneta Flisiak Inspektor ds. działalności gospodarczej /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – mgr inż. ochrony środowiska 2.975,70 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Agnieszka Strawa Kierownik Wydziału Finansowo -Budżetowego Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe – Rachunkowość i finanse 5.465 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Stanisława Wrońska Inspektor ds. budżetu/Wydział Finansowo-Budżetowy Wykształcenie średnie – technik ogrodnik 4.759,20 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Anna Roślik - Krzeszowska Inspektor ds. rozliczeń płacowych i rachunkowości budżetowej /Wydział Finansowo-Budżetowy Wykształcenie wyższe – mgr politologii. Studia podyplomowe – Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse, Bezpieczeństwo i higiena pracy 3.451 zł - 1160 zł 1200 zł
Agnieszka Czuba Inspektor ds. księgowości /Wydział Finansowo-Budżetowy Wykształcenie wyższe – mgr inż. Agrobiznesu. Technik ekonomista – Rachunkowość i finanse. Studia podyplomowe – Finanse i rachunkowość 3.616,80 zł 800 zł 800 zł 1200 zł
Joanna Czuryszkiewicz Inspektor ds. obrotu kasowego /Wydział Finansowo-Budżetowy Wykształcenie wyższe – mgr administracji 3.838,80 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Katarzyna Biedroń Inspektor ds. windykacji podatków i opłat,Kierownik Referatu Podatkowego Wykształcenie wyższe – mgr prawa 3.702,90 zł 800 zł 800 zł 1200 zł
Teresa Gajda Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków /Referat Podatkowy Licencjat – Administracja publiczna 4.144,80 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Ewa Szafran Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków /Referat Podatkowy Wykształcenie średnie - technik ekonomista 4.282,80 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Ewelina Ptasińska Inspektor ds. wymiaru podatków /Referat Podatkowy Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu 3.517,10 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Magdalena Gąsior - Madejek Inspektor ds. księgowości podatków i opłat/Referat Podatkowy Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe – Rachunkowość i finanse 2.862 zł 800 zł 1160 zł 1200 złOgłoszenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia komunikacyjne podróżne rolnicze...

śpiewający akordeonista

Śpiewający akordeonista na wesele, poprawiny ,...

Sortowacz odpadów foliowych

Firma Stella Pack S. A. poszukuje osób do pracy w...

Pracownik Produkcji

Pomocnik operatora CNC - Pracownik Produkcji Oferta...

Mieszanka zbożowa

Mam do sprzedania 1500 kg mieszanki zbożowej.

Posadzki Mixokretem

zapraszam do skorzystania z Usług i. posiadamy...