pieniądze. Fotograf: sxc.hu

Sprawdź, jak burmistrz wynagradza swoich urzędników

Władze Opola Lubelskiego nie chciały iść ze Wspólnotą do sądu. Po ostatniej naszej publikacji burmistrz udostępnił nam kompletną informację dotyczącą zarobków urzędników pełniących funkcje publiczne w opolskim magistracie oraz ich wykształcenie.Podał nam także wysokość nagród, jakie przyznał swoim podwładnym w latach 2014-2016. Burmistrz, zwraca uwagę, że rozbieżności – zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie – w interpretacji przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej wynikają z braku legalnej definicji osoby pełniącej funkcję publiczną dla potrzeb tej ustawy.

– Pierwsza odpowiedź Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim obejmowała pracowników posiadających faktyczny wpływ na treść decyzji związanych z dysponowaniem majątkiem albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem zadań przez władzę publiczną – objaśnia Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

Imię i nazwisko urzędnika Stanowisko/Wydział Wykształcenie Wysokość pensji za październik 2017r. Nagrody 2014 Nagrody 2015 r. Nagroda 2016 r.
Dariusz Wróbel Burmistrz Wykształcenie wyższe - mgr inż. budownictwa 12.309 zł - - -
Gabriela Teresińska - Pruchniak Zastepca burmistrza Wykształcenie wyższe - mgr socjologii. Studnia podyplomowe: Zarządzanie Funduszami strukturalnymi i prawa UE, Zamówienia publiczne. Studia doktoranckie: Socjologia 10.104,87 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Dariusz Turzyniecki Sekretarz gminy Wykształcenie wyższe – mgr inż. zootechniki. Studia podyplomowe: Samorząd terytorialny i administracja rządowa 8.198 zł Nie pracował 720 zł 1200 zł
Dorota Bełżek Skarbnik gminy Wykształcenie wyższe – mgr ekonomii. Studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse 9.381,56 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Bożena Wojdat Inspektor ds. kadr i spraw organizacyjnych/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Wykształcenie wyższe – mgr ekonomii i organizacji produkcji. Studium pedagogiczne, Podyplomowe – Zawodoznawstwo 4.100,40 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Grzegorz Piłat Podinspektor ds. organizacyjnych, archiwista archiwum zakładowego/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Wykształcenie wyższe – mgr inż. ogrodnictwa 2.677,20 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Beata Rola - Adamczyk Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, pełnomocnik ds. wyborów w gminie Opole Lubelskie/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Wykształceni wyższe – mgr administracji, technik ekonomista: rachunkowość i finanse. Studia podyplomowe – Fundusze europejskie w samorządzie terytorialnym 3.226,10 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Robert Stolarek Inspektor ds. informatyki/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Wykształcenie wyższe – mgr inż. Techniki komputerowej 4.382,50 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Mariusz Madejek Podinspektor ds. informatyki/Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych Technik informatyk 3.056,40 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Tatiana Łabęcka - Jaroszuk Radca prawny – 3/5 etatu Wykształcenie wyższe – mgr prawa, egzamin prokuratorski, wpis na listę radców prawnych 4.306,50 zł 500 zł 464 zł 560 zł
Iwona Skorynkiewicz Raca prawny – ½ etatu Wykształcenie wyższe mgr prawa, egzamin sędziowski i radcowski. Studia podyplomowe – Zasady tworzenia prawa 4.013 zł 800 zł 580 zł 600 zł
Iwona Bednarz Kierownik Wydziału inwestycji planowania i Rozwoju Wykształcenie wyższe – mgr administracji 5.445,40 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Stanisław Bigos Inspektor ds. inwestycji – ½ etatu/Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Technik budowlany 2.580 zł 800 zł 800 zł 600 zł
Dawid Gierak Inspektor ds. drogownictwa/Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Wykształcenie wyższe – mgr inż. budownictwa 4.943,20 zł Nie pracował - 1200 zł
Iwona Strawa Inspektor ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej/Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Licencjat gospodarka nieruchomościami 3.310,90 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Żaneta Lejwoda Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych /Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe – Zamówienia publiczne, Zarządzanie projektami europejskimi 2.970 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Beata Bodak Inspektor ds. inwestycji – 3/4 etatu/Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju Wykształcenie wyższe – mgr budownictwa 4.692 zł Nie pracowała Nie pracowała 900 zł
Zbigniew Olender Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Licencjat - Administracja 5.089,40 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Ireneusz Śpiewak Inspektor ds. obrony i dowodów osobistych /Wydział Spraw Obywatelskich Wykształcenie – inżynier ochrony środowiska 3.426 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Bożenna Kłudka Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3/5 etatu/Wydział Spraw Obywatelskich Technik ekonomista 2.522,40 zł 500 zł 696 zł 720 zł
Iwona Witwera Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wykształcenie wyższe – mgr agrobiznesu. Studia Podyplomowe – Administracja – rejestracja Stanu Cywilnego 3.895 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Halina Korgol Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wykształcenie wyższe – mgr administracji 3.919,60 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Izabela Zarzycka Zastępca kierownika Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr politologii/ Studia podyplomowe – Legislacja samorządowa 4.864,80 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Aneta Bartmińska Inspektor ds. obsługi Centrum Obsługi Inwestora/Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr ekonomii. Studia podyplomowe – trener biznesu 4.355,40 zł Nie pracowała 300 zł 1200 zł
Wojciech Starek Inspektor ds. promocji i organizacji imprez/ Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie średnie 3.444 zł 800 zł 800 zł 1200 zł
Krzysztof Ryczek Inspektor ds. informacji/Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr prawa kanonicznego 3.879 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Marcelina Dziechciarz Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych /Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu 3.760,70 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Lidia Kuna Inspektor ds. integracji europejskiej i funduszy zewnętrznych /Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Wykształcenie wyższe – mgr inżynieria sanitarna 3.740 zł Nie pracowała Nie pracowała 700 zł
Grażyna Grabczak p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie średnie – technik ekonomista 5.851 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Katarzyna Sulowska Inspektor ds. ochrony środowiska/Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – mgr inż. ochrony środowiska 2.859,60 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Mirosław Statek Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, p.o. Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie średnie – technik mechanik, technik ochrony przeciwpożarowej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 2.829,60 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Joanna Kuzioła Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – mgr inż. Zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe – Zarządzanie nieruchomościami 2.937 zł 800 zł 800 zł 1200 zł
Małgorzata Madejek - Jóźwiak Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – mgr administracji 2.600 zł Nie pracowała 360 zł 1200 zł
Magdalena Mendykowska Podinspektor ds. gospodarki odpadami /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – Zarządzanie i marketing 2.800 zł Nie pracowała Nie pracowała 700 zł
Grzegorz Gołofit Inspektor ds. gospodarki odpadami, Koordynator Referatu Gospodarki Odpadami Wykształcenie wyższe – mgr administracji 4.020, 70 zł Nie pracował 720 zł 1200 zł
Agata Kramek - Pocztarska Inspektor ds. gospodarki odpadami / Referat Gospodarki Odpadami Wykształcenie wyższe – mgr administracji publicznej 2.689,20 zł 800 zł 1160 zł 800 zł
Aneta Flisiak Inspektor ds. działalności gospodarczej /Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wykształcenie wyższe – mgr inż. ochrony środowiska 2.975,70 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Agnieszka Strawa Kierownik Wydziału Finansowo -Budżetowego Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe – Rachunkowość i finanse 5.465 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Stanisława Wrońska Inspektor ds. budżetu/Wydział Finansowo-Budżetowy Wykształcenie średnie – technik ogrodnik 4.759,20 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Anna Roślik - Krzeszowska Inspektor ds. rozliczeń płacowych i rachunkowości budżetowej /Wydział Finansowo-Budżetowy Wykształcenie wyższe – mgr politologii. Studia podyplomowe – Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse, Bezpieczeństwo i higiena pracy 3.451 zł - 1160 zł 1200 zł
Agnieszka Czuba Inspektor ds. księgowości /Wydział Finansowo-Budżetowy Wykształcenie wyższe – mgr inż. Agrobiznesu. Technik ekonomista – Rachunkowość i finanse. Studia podyplomowe – Finanse i rachunkowość 3.616,80 zł 800 zł 800 zł 1200 zł
Joanna Czuryszkiewicz Inspektor ds. obrotu kasowego /Wydział Finansowo-Budżetowy Wykształcenie wyższe – mgr administracji 3.838,80 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Katarzyna Biedroń Inspektor ds. windykacji podatków i opłat,Kierownik Referatu Podatkowego Wykształcenie wyższe – mgr prawa 3.702,90 zł 800 zł 800 zł 1200 zł
Teresa Gajda Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków /Referat Podatkowy Licencjat – Administracja publiczna 4.144,80 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Ewa Szafran Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków /Referat Podatkowy Wykształcenie średnie - technik ekonomista 4.282,80 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Ewelina Ptasińska Inspektor ds. wymiaru podatków /Referat Podatkowy Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu 3.517,10 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł
Magdalena Gąsior - Madejek Inspektor ds. księgowości podatków i opłat/Referat Podatkowy Wykształcenie wyższe – mgr zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe – Rachunkowość i finanse 2.862 zł 800 zł 1160 zł 1200 zł