pieniądze. Fotograf: sxc.hu

Rewolucja w wypłacie dopłat dla rolników

Papierowy wniosek przeszedł już do lamusa. Od tego roku rolnik, który chce dostać dopłaty bezpośrednie musi złożyć wniosek przez Internet. Innego wyjścia nie ma.To nie wymysł Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obowiązek taki na polskich rolników nałożyła Unia Europejska. Tyczy się to wszystkich rolników, którzy ubiegają się o płatności obszarowe.

- W tym roku, w przypadku gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast wniosku o przyznanie płatności złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 - tłumaczy Dariusz Piotrowski, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu Lubelskim.

Ale takie oświadczenie może złożyć nie każdy rolnik. Mogą zrobić to tylko ci, którzy ubiegają się o płatności i w porównaniu do roku minionego nic im się nie zmieniło. To znaczy we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 podawali, że posiadają mniej niż 10 ha gruntów ornych.

- Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy ubiegali się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, wypłatę pomocy na zalesianie, jak również premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową - wylicza. 

Ze składaniem oświadczeń nie należy zwlekać. Trzeba złożyć je w Biurze Powiatowym ARiMR w Opolu Lubelskim do 14 marca.

- Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, że oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia - mówi kierownik BP ARiMR w Opolu Lubelskim.  - Skuteczne złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na ten rok i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku - dodaje.

Rolnicy, którzy ubiegali się o inne płatności takich oświadczeń składać nie mogą. Muszą za to wypełnić przez Internet wniosek o przyznanie płatności. Do tego służy stworzona przez Agencję aplikacja eWniosekPlus. Należy utworzyć sobie na niej indywidualne konto.

- Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych - objaśniają urzędnicy.

Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.