Wojewoda pokrzyżował szyki w Wilkowie

Uchwała dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż gminnej nieruchomości przewodniczącemu Rady Gminy Wilków, Henrykowi Pawłowskiemu (PSL) unieważniona. – Została podjęta z istotnym naruszeniem prawa – twierdzi wojewoda lubelski.Wydział Nadzoru Prawnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zakończył postępowanie administracyjne w sprawie zaskarżonej uchwały Rady Gminy Wilków. Chodzi o budzącą kontrowersję uchwałę z 24 sierpnia br. dotyczącą sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargowym w miejscowościach Brzozowa, Kąty i Zastów Polanowski.

 

Zaskarżył ją radny Jerzy Wójcik, który od samego początku twierdził, że uchwała podjęta została niezgodnie z prawem. Stał bowiem na stanowisku, że przewodniczący rady Henryk Pawłowski nie mógł brać udziału w głosowaniu nad uchwałą, ponieważ osobiście zainteresowany jest nabyciem 1,5-arowej nieruchomości w Zastowie Polanowskim. Ale wojewoda znalazł jeszcze inne, poważniejsze uchybienia w uchwalonym akcie prawa miejscowego.

(…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).