Poszło bardzo sprawnie i szybko. Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Wilków trwała..." />

Pierwsza sesja Rady Gminy Wilków (ZDJĘCIA)

Poszło bardzo sprawnie i szybko. Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Wilków trwała niewiele ponad godzinę. Radni i wójt Daniel Kuś, jako pierwsi w naszym powiecie złożyli ślubowanie i tym samym rozpoczęli pięcioletnie rządy.


Oficjalnie zaczęli rządzić w poniedziałek, kilkanaście minut po godzinie 10. Choć piętnastu radnych Rady Gminy Wilków uzyskało mandat w dniu ogłoszenia wyników wyborów, to aby mogli oficjalnie rozpocząć urzędowanie i zacząć wykonywać powierzone im zadania najpierw musieli złożyć ślubowanie. A wcześniej odebrać zaświadczenia o wyborze na radnego.
 
Ceremoniał ślubowania nie należał do skomplikowanych. Najpierw sekretarz gminy odczytał treść roty, po czym kolejno wyczytywani radni wypowiadali słowa „ślubuję”. A ślubowali, że będą obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców.
 
Rota ślubowania złożonego przez wójta gminy Wilków była inna. Daniel Kuś ślubował, że dochowa wierności prawu, a powierzony urząd sprawować będzie dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców.
 
- Bycie wójtem to jest zapewne wielki zaszczyt. Natomiast ja to traktuję, jako bardzo duży obowiązek. Przede wszystkim chcę służyć mieszkańcom i widzieć drugiego człowieka. I tak bym chciał, żeby te pięć lat były sprawowane w urzędzie – mówił w swoim krótkim expose Daniel Kuś, nowy wójt gminy Wilków.
 
Na zaprzężeniu pojawili się m.in. wiceminister rodziny i pracy, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, nowo wybrani samorządowcy, którzy rządzić będą w ościennych gminach i powiecie oraz znajomi i przyjaciele nowego wójta. Przyjechali z życzeniami, kwiatami i prezentami.
 
- Chciałem pogratulować wójtowi i radnym, ale chciałem też przypomnieć, że ciąży na państwa barkach ogromna odpowiedzialność za przyszłość gminy Wilków. Mam nadzieję, że za pięć lat, jak będziemy podsumowywać tę kadencję to będziemy mogli powiedzieć, że to był dobry czas dla mieszkańców i rozwoju gminy – mówił do zaprzysiężonych władz gminy Wilków Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny i pracy, który sprezentował wójtowi pióro.
 
Na pierwszej sesji wybrano też przewodniczącego rady. Został nim Tomasz Jakubowski, nauczyciel języka niemieckiego. Jego zastępcą został Józef Błażejewski.