Śpiesz się, jeszcze zdążysz oddać głos na Człowieka Roku!

Publikujemy głosy zliczone dzisiaj o g. 14.Małgorzata Karaś 442

Halina Złotucha 400

Weronika Skarżycka 321

Sławomir Plis 179

Sylwester Śmiech 178

Małgorzata Nowomiejska 143

Grażyna Zyska 137

Edward Stanek 35

Krystyna Sadowska 28

Edward Stanek 27

Stanisław Kamela 16

 

O zwycięstwie zdecyduje suma głosów oddanych za pomocą publikowanych w naszym tygodniku kuponów oraz głosów SMS.
 
Aby oddać głos na wybranego Kandydata, należy wysłać SMS pod numer 72051 o treści wskazanej przy nazwisku kandydata (koszt SMS: 2,46 zł z VAT) lub dostarczyć do naszej redakcji (adres w stopce redakcyjnej) wypełniony kupon.
 
Głosowanie trwa do czwartku, 28 lutego 2019 r. do godz. 23.59. O zaliczeniu głosów z kuponów decyduje data ich faktycznego wpłynięcia do siedziby redakcji w regulaminowym terminie.
 
Kandydaci na Człowieka Roku Ziemi Opolskiej:
 
Stanisław Kamela
SMS o treści wsp.opole.1 pod nr 72051
Strażak PSP. W 2007 r. zorganizował pierwszą akcję pobierania krwi w KP PSP w Opolu Lub. Od tamtej pory akcje są organizowane systematycznie. Prowadzi szkolenia doskonalące dla strażaków z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W 2018 r. za działalność promującą honorowe krwiodawstwo odznaczony przez Prezydenta RP "Srebrnym Krzyżem Zasługi" i odznaką "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu" przez ministra zdrowia. Zgłaszający: bryg. Piotr Ołówek.
 
Małgorzata Karaś
SMS o treści wsp.opole.2 pod nr 72051
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach, sołtyska i radna minionej kadencji. Zaangażowana w promocję gminy, kultywowanie tradycji i obyczajów wiejskich, a także akcje charytatywne. Doprowadziła do zarejestrowania na ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych dwóch przysmaków (pierogi z bobru, karczmiski barszcz biały). Wszystko co robi, robi społecznie i bezinteresownie, a to zasługuje na uznanie. Zgłaszający: Jacek Nowaczek.
 
Małgorzata Nowomiejska
SMS o treści wsp.opole.3 pod nr 72051
Założycielka Społecznego Komitetu Charytatywnego, niosącego pomoc chorej na glejaka Nicoli Zygmunt z Kowali. Bardzo skromna osoba, dla której pomaganie to chleb powszedni – i tym żyje. Umiejąca postawić na nogi wszystkie instytucje, jeżeli chodzi o pomoc dla innych. Nie lubi blasku sławy. Pani Małgosia to nie tylko super opiekunka dla potrzebujących, ale również super żona i super mama. Zgłaszający: mieszkaniec Kowali.
 
Sławomir Plis
SMS o treści wsp.opole.4 pod nr 72051
Burmistrz Opola Lubelskiego. W wyborach samorządowych uzyskał najwyższe poparcie społeczne wśród kandydatów ubiegających się o urząd burmistrza w pow. opolskim zdobywając 3520 głosów. Ugrupowanie PiS, którego liderem w pow. opolskim jest Sławomir Plis, wywalczyło największą liczbę mandatów w wyborach do rad gmin i powiatu, a na urząd wójta, burmistrza i starosty wprowadziło w sumie siedmiu kandydatów, co też jest dużą zasługą Sławomira Plisa. Zgłaszający: Radosław Śpiewak.
 
Krystyna Sadowska
SMS o treści wsp.opole.5 pod nr 72051
Była radna gminy Poniatowa. Społecznik, wspaniały człowiek wrażliwy na krzywdę innych. Osoba o ogromnym sercu, niosąca bezinteresowną pomoc potrzebującym, w szczególności chorym onkologicznie dzieciom. Bardzo zdeterminowana. Nie raz napotykając na trudności w pozyskiwaniu funduszy dla potrzebujących, nie poddawała się i dążyła do celu, przekonując o potrzebie wsparcia. Poświęcała własny wolny czas, by spotkać się z chorymi dziećmi i ich rodzicami. Zgłaszający: Agnieszka Kołodziejczyk.
 
Weronika Skarżycka
SMS o treści wsp.opole.6 pod nr 72051
Niesamowity człowiek, altruista, pomagająca innym, szczególnie chorym onkologicznie dzieciom. Prowadzi coroczne akcje – zbiórki darów w postaci zabawek, maskotek, zabawek kreatywnych. Ich uczestnicy widzą zapał i zaangażowanie Weroniki, oddanie siebie, swojego czasu prywatnego tylko po to, żeby zobaczyć uśmiech w bólu, często nieuleczalnych dzieci. Podsumowując, Weronika to niesamowity, bezinteresowny człowiek – społecznik. Zgłaszająca: Beata Wójcik.
 
Edward Stanek
SMS o treści wsp.opole.7 pod nr 72051
Emerytowany aptekarz z Poniatowej, związany z gminą Chodel. Wielki patriota, miłośnik historii regionalnej, przez lata aktywnie działał w dziedzinie szkolenia młodych adeptów aptekarstwa. Organizator Zjazdów Aptekarzy i Rajdów Samochodowych śladami majora Zapory. Z jego inicjatywy odsłonięta została w 2018 r. tablica upamiętniająca opolskich aptekarzy i ich zasługi w zakresie ochrony zdrowia. Na swojej posesji w Adelinie utworzył Izbę Pamięci Aptekarskiej w której gromadzi pamiątki związane z dawnymi aptekami. Zgłaszający: Janusz Knap.
 
Sylwester Śmiech
SMS o treści wsp.opole.8 pod nr 72051
Doktorant KUL, nauczyciel, radny Rady Doktorantów, pełniący społecznie funkcję asystenta marszałka województwa lubelskiego w roku 2018, wcześniej reprezentujący Lubelszczyznę w Parlamencie Studentów RP. To kandydat, który jest doskonałym przykładem na to, w jaki sposób młody człowiek może się rozwijać i działać na rzecz naszej wspólnoty. Był jednym z inicjatorów modernizacji strażnicy OSP w Kosiorowie, wnioskodawcą przyznania medali z okazji 100-lecia funkcjonowania straży. Zgłaszający: Mariusz Sierpień.
 
Halina Złotucha
SMS o treści wsp.opole.9 pod nr 72051
Założycielka Studium Ogólnokształcącego, Policealnego Studium Zawodowego i Zamiejscowego Ośrodka Akademii Rolniczej w Opolu Lub. Wieloletni bibliotekarz. Założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu Lub. i jego wieloletni kierownik. Wielki społecznik, osoba odpowiedzialna i pracowita, koleżeńska i oddana całej społeczności miasta. Pomysłodawczyni i organizator "Złotego Zakątka". Swoją postawą mocno wyróżnia się na tle Opola. Zgłaszający: Barbara Duda.
 
Grażyna Zyska
SMS o treści wsp.opole.10 pod nr 72051
Wyjątkowa osoba o szlachetnym sercu, wrażliwa na nieszczęście drugiego człowieka, pełna empatii, która swoją pracą i wielkim zaangażowaniem działa bezinteresownie, aby pomóc sparaliżowanemu po wylewie Damianowi Świdrowi i jego rodzinie. Pani Grażyna losem chłopca zainteresowała telewizję Polsat. Efektem poruszenia sprawy w programie "Interwencja" była zorganizowana przez Hotel Grand Lubicz w Ustce kolacja charytatywna i zebrane 200 tys. zł na nowy dom dla Damiana. Zgłaszający: OPS w Łaziskach.