Zmiana na stanowisku skarbnika powiatu .
Głosami PiS i Małej Ojczyzny, Grażyna Kiełbasa została powołana na stanowisko skarbnika..." />

Powiat opolski ma nowego skarbnika

Głosami PiS i Małej Ojczyzny, Grażyna Kiełbasa została powołana na stanowisko skarbnika powiatu opolskiego.


Do zmiany powiatowego ministra finansów doszło po tym, jak rezygnację złożyła dotychczasowa skarbnik powiatu opolskiego. 28 lutego rada powiatu dopełniła procedury i w drodze głosowania odwołała Małgorzatę Różyło z funkcji. Za odwołaniem opowiedzieli się radni PiS i Małej Ojczyzny. Cały PSL wstrzymał się od głosu.
 
Nie zabrakło podziękowań, życzeń i kwiatów dla odchodzącej skarbnik. Składał je zarząd powiatu, obecny i poprzedni. Różyło również dziękowała za czteroletnią pracę.
 
- Mojej następczyni życzę, aby łatwo i szybko udało się wejść w tę tematykę i te problemy, bo w samorządzie bardzo często są problemy, zwłaszcza finansowe. Jest to budżet wymagający, pełen wyzwań, ale uważam, że dobrze przygotowany – stwierdziła była skarbnik powiatu opolskiego, która ponoć już znalazła sobie nową pracę w Lublinie.
 
Starosta rekomendował radnym powołanie na nowego skarbnika powiatu Grażynę Kiełbasę, mieszkankę gminy Opole Lubelskie. - Znamy się z panią Grażyną. Mam do pani Grażyny pełne zaufanie. Myślę, że ta współpraca przez najbliższe lata będzie układała się jak najlepiej – żywił nadzieję starosta Dariusz Piotrowski.
 
Grażyna Kiełbasa to doświadczony urzędnik samorządowy, z trzydziestoletnim stażem pracy. Ponad dwadzieścia lat przepracowała w jednostkach samorządu terytorialnego. Były to gminy Opole Lubelskie – pracowała w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, gmina Kazimierz Dolny – gdzie pełniła funkcje skarbnika gminy, a także gminy Poniatowa i Wąwolnica – w tych dwóch samorządach była głównym księgowym urzędu.
 
- Myślę, że doświadczenie i wiedza zdobyte w czasie pracy zawodowej pozwolą mi na wypełnianie obowiązków skarbnika powiatu. Mam nadzieję, że sprostam obowiązkom, jak również postaram się godnie zastąpić byłą panią skarbnik, która tak świetnie sobie radziła na tym stanowisku – deklarowała na sesji Grażyna Kiełbasa.
 
W głosowaniu jej kandydaturę poparło 12 radnych z PiS i Małej Ojczyzny. Za opowiedział się również jeden radny, który wywalczył mandat z listy PSL – Paweł Grabek. Przeciwna była radna Krystyna Sołdek, która jeszcze nie tak dawno w Urzędzie Miejskim w Poniatowej była przełożoną Kiełbasy. Od głosu wstrzymało się czworo radnych z PSL. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.

Galeria zdjęć: