Piotr Burek nowym przewodniczącym Rady Społecznej Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.
Sejmik Województwa Lubelskiego zmienił składy Rad Społecznych w podległych samorządowi..." />

Nowa Rada Społeczna Sanatorium w Poniatowej

Sejmik Województwa Lubelskiego zmienił składy Rad Społecznych w podległych samorządowi województwa podmiotach leczniczych. Zmiany dotyczą trzynastu placówek.


Nowe twarze pojawiły się m.in. w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.
 
Teraz zasiadać w niej będą: Piotr Burek – przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim, powołany na przewodniczącego Rady Społecznej, Dariusz Stachowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, w Radzie Społecznej występuje jako przedstawiciel wojewody, a także Krzysztof Babisz – radny sejmiku, Aneta Poniatowska – od 14 marca powołana na zastępcę burmistrza Poniatowej i Bartłomiej Rogala – pracownik urzędu marszałkowskiego.
 
Poprzedni skład Rady Społecznej Sanatorium w Poniatowej: Henryk Dudziak - przewodniczący, Dariusz Stachowicz – przedstawiciel wojewody, Paweł Karczmarczyk, Agnieszka Dec, Paweł Nakonieczny – przedstawiciele sejmiku.