Dariusz Piotrowski, starosta opolski.
Praca w kasie, przy przetargach, a także w geodezji. Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim..." />

Powiat opolski: Starosta szuka ludzi do pracy

Praca w kasie, przy przetargach, a także w geodezji. Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim prowadzi obecnie nabór na cztery stanowiska urzędnicze.


Osoby zainteresowane urzędniczym stołkiem muszą się pośpiesznyć. Zostało tylko kilka dni na złożenie dokumentów aplikacyjnych.
Do dziś (10 kwietnia) trwa nabór na dwa stanowiska w wydziale geodezji i kartografii. Poszukiwane są osoby na stanowisko ds. geodezji i kartografii oraz po raz kolejny na stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W przypadku tej pierwszej posady, od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie (nie ma preferowanego kierunku) i uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji geodety i kartografa. Takie same uprawnienia wymagane są w przypadku osób z drugiego naboru. W tym wypadku określone jest wyższe wykształcenie geodezyjne, kartograficzne lub geoinformatyczne. O posadę mogą starać się również ci, którzy mają średnie wykształcenie geodezyjne.
 
Do piątku (12 kwietnia) przyjmowane są oferty w konkursie na stanowisko ds. obsługi kasowej w wydziale finansowym. Tu wymagane są wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub administracje i co najmniej dwuletni staż pracy, z czego rok przepracowany w samorządzie.
 
Z kolei do poniedziałku (15 kwietnia) można starać się o pracę w wydziale inwestycji i gospodarki mieniem. Starosta chce obsadzić stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i programów pomocowych. Do konkursu mogą przystąpić osoby z wyższym wykształceniem technicznym, preferowany kierunek to budownictwo i inżynieria sanitarna. Co ważne nie jest wymagany staż pracy.