Zwycięstwo Wspólnoty: Sąd nakazał ujawnić zarobki nauczycieli

POWIAT OPOLSKI: Szkoły muszą podać imienne listy nauczycieli i ich pensje. Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, rozpatrując skargę złożoną przez redakcję Wspólnoty Opolskiej na bezczynność dyrektor miejscowego liceum, która takiej listy nie chciała udostępnić. Podobnie zresztą, jak i wielu innych dyrektorów.To bardzo ważny wyrok, bo sąd rozwiał w końcu wszelkie wątpliwości co do tego, jaką rolę pełnią nauczyciele i czy ich zarobki są jawne. Te kwestie były sporne i budziły wiele emocji. Środowisko nauczycielskie w powiecie opolskim bardzo mocno oponowało przeciwko ujawnianiu z imienia i nazwiska ich zarobków. Dziś już wiadomo, że nie miało racji.

 

Sąd rozstrzygnął, kto ma racje

Wyrok zapadł 7 listopada (sygnatura akt II SAM/Lu 51/19). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu skargi redaktora naczelnego Wspólnoty Opolskiej na bezczynność dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej przyznał nam rację. Uznał, że  doszło do bezczynności ze strony dyrektora, aczkolwiek nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. 

 

(…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).