Wyrok wykonany. Liceum ujawnia pełną listę płac nauczycieli

POWIAT OPOLSKI: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim udostępniła nam wreszcie imienną listę nauczycieli i ich pensje. Nakazał jej to Wojewódzki Sąd Administracyjny.Tym samym zakończyła się trwająca kilka miesięcy sądowa batalia, jaką przyszło nam stoczyć z dyrektor opolskiego ogólniaka, która nie chciała podać z imienia i nazwiska zarobków nauczycieli zatrudnionych w jej szkole. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydając 7 listopada ub.r. wyrok nie miał wątpliwości, że powinna to zrobić.

 

Najlepiej zarabiają dyrektorka i polonistka

28 stycznia na naszą redakcyjną skrzynkę przyszedł e-mail od dyrektor liceum.

"Wykonując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (Sygn. akt II SAB/Lu 51/19), udostępniam informację publiczną w przedmiocie wynagrodzeń nauczycieli Liceum  Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. W załączeniu  pismo przewodnie i informacja o wynagrodzeniach" – napisała dyrektor Małgorzata Woś.

Przesłana imienna lista dotyczy wynagrodzeń za miesiąc marzec ub.r. Znajdują się na niej nazwiska 17 nauczycieli i pensje, jakie zostały im naliczone, w rozbiciu na elementy składowe.

Najlepiej zarabiającą osobą jest dyrektor. Małgorzata Woś za marzec 2019 roku zainkasowała ponad 6200 zł brutto. Próg pięciu tysięcy złotych przekroczyła tylko jedna nauczycielka. To polonistka Renata Jackowska z pensją wynoszącą lekko ponad 5200 zł. Zarobki kolejnych dziesięciu nauczycieli mieszczą się w przedziale 4100 - 4900 zł. W tej  grupie najlepiej zarabiającym jest nauczyciel języka angielskiego Mariusz Batyra z pensją sięgającą ponad 4,8 tys. zł. Pozostała część kadry nauczycielskiej liceum, zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin, zarobiła od 2300 do 2800 zł.

W sumie na pensje nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim w marcu poszło prawie 67 tys. zł.

(…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).