Ostatnie tygodnie przed ogólnopolskim konkursem literackim

Zostały tylko trzy tygodnie - do 25 października – na nadsyłanie prac do Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy". Pula nagród to 3 tys. złotych.Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:

- poezja (1 do 3 wierszy o dowolnej tematyce),

- proza (krótkie opowiadanie, nowela o objętości do 2500 znaków znormalizowanego tekstu o dowolnej tematyce).

Termin nadsyłania utworów upływa 25 października, a o kwalifikacji decyduje data stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 22 listopada, a uroczystość wręczenia nagród - 29 listopada.

Poznaj regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej współorganizatora konkursu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie www.bibliotekaparczew.pl.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela organizator:

Marcin Daniel Kowalczyk

e-mail: marcin.kowalczyk79@interia.pl

tel. 517 427 250