Borsuk: Będziecie musieli się wytłumaczyć społeczeństwu. Fotograf: Andrzej Dejneka

Będziecie się musieli tłumaczyć społeczeństwu

Tomasz Borsuk obciąża samorząd powiatowy odpowiedzialnością za ewentualny brexit Podedwórza. Jerzy Maśluch zapowiada wizytę na sesji gminnej i wyrwanie radnych z wirtualnej rzeczywistości.W poniedziałek 22 sierpnia, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na sesji Rady Powiatu parczewskiego pojawił się Tomasz Borsuk, przewodniczący Rady Gminy Podedwórze. Zabrał głos w sprawie, która doprowadziła do działań mających na celu doprowadzenie do tak zwanego brexitu Podedwórza, czyli wyjścia tej gminy ze struktur powiatu parczewskiego.

Borsuk: Będziecie musieli się wytłumaczyć społeczeństwu
Tomasz Borsuk obciąża samorząd powiatowy odpowiedzialnością za ewentualny brexit Podedwórza. Jerzy Maśluch zapowiada wizytę na sesji gminnej i wyrwanie radnych z wirtualnej rzeczywistości.

W poniedziałek 22 sierpnia, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na sesji Rady Powiatu parczewskiego pojawił się Tomasz Borsuk, przewodniczący Rady Gminy Podedwórze. Zabrał głos w sprawie, która doprowadziła do działań mających na celu doprowadzenie do tak zwanego brexitu Podedwórza, czyli wyjścia tej gminy ze struktur powiatu parczewskiego.

Mieszkańcy gminy czują złość

Sytuacja dotyczy braku działania zarządu dróg, starostwa powiatowego na terenie gminy Podedwórze

- zwrócił się do radnych Tomasz Borsuk.

Wszyscy mieszkańcy czują złość z powodu stanu dróg powiatowych na terenie naszej gminy i braku jakichkolwiek działań. Współpraca z zarządem dróg niestety się nie układa

- opisywał sytuację Borsuk.

Jako przykład zaniedbywania gminy podał utrzymanie poboczy dróg powiatowych.

Proszę zwrócić uwagę jakie zakrzaczone i zaniedbane są pobocza

- mówił Tomasz Borsuk. Zwracał uwagę, że wiąże się z tym zagrożenie dla ludzi, bo wjeżdżając na skrzyżowanie nie widać, czy lewej lub z prawej strony nadjeżdża inny samochód, a to może doprowadzić do wypadku.

Sytuacja nie jest dobra

Gmina Podedwórze nie jest najbogatszą w tym powiecie, ale nie można jej skreślać, spychać na margines

- zwracał uwagę przewodniczący Tomasz Borsuk.

Jak państwo wiecie, ruszyła już ta machina wyjścia gminy Podedwórze z powiatu parczewskiego. I chcę powiedzieć, żebyście państwo to wiedzieli i mieli tą świadomość, że to państwo w przyszłości będziecie odpowiedzialni za to i to państwo będziecie musieli się wytłumaczyć społeczeństwu, bo jeśli sytuacje się nie zmieni to wcześniej, czy później, ale to nastąpi (wyjście gminy Podedwórze z powiatu parczewskiego przyp. red.). Państwo będziecie ponosić odpowiedzialność za to co się stanie. Część osób będzie zmuszonych, żeby się przenieść do innych miast w poszukiwaniu pracy. Nie chce tutaj wywoływać paniki, ale sytuacja nie jest dobra

- podsumował Tomasz Borsuk.

To taki szantażyk brzydki

Ciekawa to była wypowiedź. Uważnie się przysłuchiwałem, ale nic z tego nie mogłem wywnioskować. To taki szantażyk brzydki

- odpowiedział Tomaszowi Borsukowi starosta Jerzy Maśluch. Starosta przywołał pismo podpisane przez wójta gminy Podedwórze z dnia 29 września 2015 r., w którym Krzysztof Chilczuk deklaruje, że gmina w latach 2016-2018 wyłoży jako swój wkład w remonty dróg powiatowych kwotę przekraczającą 800 tys. zł.

To jest podpisane przez wójta Krzysztofa Chilczuka. Uważam, że to osoba wiarygodna, gospodarz waszej gminy. Szanowni państwo, to są ogromne pieniądze. To nie jest tak jak przewodniczący mówi, że jesteście taką biedną gminą

- argumentował Jerzy Maśluch.

Ma nadzieję, ze sytuacja się zmieni

Mam nadzieję, że państwo zwrócą uwagę na to (wystąpienie przewodniczącego Borsuka na sesji powiatowej - przyp. red.). Zarząd Dróg Powiatowych zacznie dbać o swój majątek na terenie gminy Podedwórze i że ta sytuacja się zmieni. Mam nadzieję, że zostanie to odebrane w pozytywnym odczuciu

- podsumował Tomasz Borsuk.

Nie ma żadnej złośliwości

Ja też przyjadę do was na sesję czy pan przewodniczący mnie zaprosi, czy nie, bo nie zaprasza i wygłoszę fakty, bo obracacie się państwo w pewnym micie i wirtualnej rzeczywistości. Nieprawdą jest żeby jakakolwiek z naszej strony była złośliwość, czy działanie na niekorzyść gminy Podedwórze

- deklarował starosta Jerzy Maśluch.

To co robicie nie przynosi żadnego splendoru, ani pozytywnej opinii. Usiądźmy i rozmawiajmy. Tylko rozmawiajmy w Parczewie o tym samym i w Podedwórzu o tym samym. Nie oskarżajmy się nawzajem. Weźmy się w garść i znajdźmy rozwiązanie, które będzie służyło państwu jako mieszkańcom gminy i mieszkańcom powiatu. I zachowajmy te miejsca pracy, żeby ludzie nie chodzili za chlebem

- zakończył starosta.

Sesja Rady Gminy Podedwórze odbędzie się najprawdopodobniej w połowie września.