Barbara Bloch, nowa radna Rady Miejskiej w Parczewie, wybrana w niedzielnych wyborach. Dostała 122 głosy.

Nowa radna miejska w Parczewie

W ubiegłą niedzielę mieszkańcy Koczerg, Brudna i Królewskiego Dworu wybierali nowego radnego w swoim jednomandatowym okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą w Koczergach. Nową radną miejską została Barbara Bloch, z KWW Bloch, która zdobyła 122 głosy. Drugie miejsce zdobył Krzysztof Hawryluk z KWW OSP w Koczergach z wynikiem 108 głosów. Trzecie miejsce w głosowaniu zdobył Janusz Skoczylas, na którego swój głos oddało 91 wyborców. 

Do wyborów poszło 326 mieszkańców okręgu. W czasie głosowania oddano 321 głosów ważnych oraz 5 głosów nieważnych, co oznacza, ze frekwencja była dość wysoka jak na wybory uzupełniające i wyniosła 47,25 %

Nowa radna zostanie zaprzysiężony na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się jeszcze we wrześniu. Sesja zaplanowana jest na 12 września. Nowo wybrana radna będzie mogła złożyć swoje propozycje do najbliższego budżetu na rok 2017. 

Serdecznie dziękują mieszkańcom Koczerg, Kolonii Koczergi, Brudna i Królewskiego Dworu za udział w wyborach i za zaufanie, jakim mnie obdarzyli

- powiedziała nam Barbara Bloch.