Zbigniew Hołubowicz. Fotograf: Andzrej Dejneka

Będzie ciemno na Welinie

Zbigniew Hołubowicz nie zdołał przekonać swoich kolegów radnych, by zarezerwowali pieniądze na oświetlenie uliczne w Przewłoce, pomimo wsparcia burmistrza, który ujął tę inwestycję w planach na 2017 rok.Od 2014 roku mieszkańcy wsi Przewłoka proszą o wykonanie oświetlenia ulicznego w części zwanej Welin.

W planie inwestycji gminy Parczew na 2014 r. była ujęta modernizacja oświetlenia we wsi Przewłoka i w Woli Przewłockiej. Niestety nie było pieniędzy na jej wykonanie. Poza tym Zakład Energetyczny, który jest właścicielem słupów, zażądał wykonania dokumentacji technicznej, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i jest czasochłonne.

W 2015 pojawiła się szansa. W marcu radny Zbigniew Hołubowicz prosił burmistrza o przyspieszenie działań pozwalających rozpocząć inwestycję. Paweł Kędracki odpowiedział, że pieniędzy wystarczy albo na oświetlenie w Przewłoce, albo w Woli Przewłockiej.

W związku z powyższym proszę o wskazanie jednej z w/w lokalizacji, która ma zostać wykonana w bieżącym roku budżetowym.

- odpisał na interpelację radnego burmistrz.

Były radny skuteczniejszy od obecnego

Od marca do września w sprawie Welina nic się nie działo. Gmina podjęła natomiast działania mające na celu wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Przewłockiej, o co zabiegał radny poprzedniej kadencji Sławomir Sokołowski.

Zauważywszy to Zbigniew Hołubowicz, na sesji miejskiej 29 września 2015 r., zapytał burmistrza, dlaczego wniosek w sprawie oświetlenia Welina nie jest realizowany?

Paweł Kędracki odpowiedział radnemu, że w adresowanym do niego piśmie z 16 kwietnia 2015 r. prosił go o wskazanie jednej z dwóch planowanych inwestycji ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy.

Ponieważ nie uzyskaliśmy odpowiedzi podjęto decyzję, aby w 2015 r. wybudować oświetlenie w Woli Przewłockiej.

- pisał 7 października odpowiadając na pytanie Hołubowicza burmistrz Paweł Kędracki.

Wykreślili oświetlenie z planu inwestycji

W październiku tego roku burmistrz przedstawił radnym plan inwestycji na terenie gminy Parczew na 2017 r. Ujęto w nim wykonanie oświetlenia w Przewłoce. W czasie dyskusji nad tym punktem radny Tomasz Goździk zapytał, czy mieszkańcy Przewłoki przeznaczyli na ten cel pieniądze z funduszu sołeckiego, jak to miało miejsce np. w Jasionce.

Zbigniew Hołubowicz odpowiedział, że nie. Radni podjęli decyzję o wykreśleniu tej inwestycji z planu na 2017 r., a tym samym nie zabezpieczyli na ten cel pieniędzy w przyszłorocznym budżecie. 

Radny Zbigniew Hołubowicz był na wrześniowym zebraniu wiejskim zwołanym w sprawie wydatkowania funduszu sołeckiego, a jest to kwota prawie 17,8 tys. zł. Zebranie to, jak pisaliśmy przed miesiącem, przekształciło się w bezprawną próbę odwołania sołtys Moniki Muszyńskiej. Wówczas Hołubowicz nie forsował pomysłu, by część funduszu sołeckiego przeznaczyć na wkład wsi w oświetlenie uliczne w Przewłoce. Jak został rozdysponowany fundusz sołecki Przewłoki, piszemy na stronie trzeciej