archiwum.

Kandydaci chcą się ujawnić, a Maśluch milczy

Do 17 września można rejestrować kandydatów do sejmiku województwa, rady powiatu i rad gmin. Do 26 września trzeba zgłosić kandydatów na burmistrza i wójtów.

 W poprzednim numerze Wspólnoty prezentowaliśmy osoby, które deklarują, że będą kandydatami na wójtów. Informacje uzyskaliśmy od pełnomocników zarejestrowanych komitetów wyborczych. W publikacji nie znaleźli się kandydaci z PSL, bo ich szef powiatowy Jerzy Maśluch powiedział nam, że jeszcze nie wie kto będzie kandydował. 

Kandydaci PSL mieli żal do Wspólnoty
Po naszej publikacji zadzwonił do redakcji Robert Kwaśniewski z PSL, który w poprzednich wyborach kandydował na wójta w gminie Siemień i wszedł do drugiej tury, przegrywając ze Stanisławem Dawidkiem. Robert Kwaśniewski już w kwietniu deklarował na naszych łamach, że wystartuje także w tych wyborach. W rozmowie telefonicznej zapytał z pewnym żalem, dlaczego jego nazwisko nie znalazło się wśród nazwisk innych kandydatów do fotela wójta w Siemieniu? Odpowiedzieliśmy, iż Jerzy Maśluch obiecał, że poda nazwiska wszystkich kandydatów z PSL do następnego wydania gazety. Pytanie w podobnym tonie zadał nam też inny kandydat Adam Wiśniewski, który chce być wójtem w Dębowej Kłodzie.
Maśluch nie podał nazwisk kandydatów
 W ubiegłym tygodniu ponownie rozmawialiśmy z Jerzym Maśluchem, który odesłał nas do poniedziałku 10 września. Dowiedzieliśmy się, że w sobotę 8 września Ludowcy spotykają się na konwencji wyborczej w Białej Podlaskiej. Przyjęliśmy ze zrozumieniem, że z pewnością właśnie tam zapadną oficjalne decyzje i dlatego informacje możemy dostać dopiero w poniedziałek. W poniedziałek około 9:00 zadzwoniliśmy do Jerzego Maślucha i dostaliśmy odpowiedź, że poda nam nazwiska, ale popołudniu. Oznacza to, że powiatowy szef PSL, wbrew kandydatom na wójtów, nie chciał podać opinii publicznej nazwisk, bowiem cykl wydawniczy Wspólnoty powoduje, że w poniedziałek popołudniu gazeta jest już w druku. 
  Dębowa Kłoda

Wiemy już, że w gminie Dębowa Kłoda, oprócz Radosława Kozaka i Grażyny Lamczyk, o głosy wyborców zawalczy Elżbieta Grudzińska-Konczal startująca z własnego komitetu wyborczego, podobnie jak Paweł Pietruszewski, a PSL wystawia do boju Adama Wiśniewskiego, choć póki co, kandydat jest zakonspirowany.

Podedwórze

W Podedwórzu KWW ZADBAJMY O GMINĘ PODEDWÓRZE wystawia na wójta  Ewelinę Rudkowską z miejscowości Opole, która obecnie pracuje na stanowisku podinspektora w Wydziale Organizacyjno–Prawnym parczewskiego starostwa. Ciągle nie wiadomo, czy na start w tych wyborach zdecyduje się obecny wójt Krzysztof Chilczuk. Sołtys Podedwórza Kazimierz Iwaniuk jest pełnomocnikiem KWW SOŁTYSI I PRZYJACIELE. Ten komitet wystawia kandydatów na radnych gminnych. Na chwilę obecną są to: Kazimierz Iwaniuk, Jan Ciemniewski - obecny sołtys wsi Mosty, Grzegorz Kozioł - obecny sołtys wsi Rusiły, Marian Ćwikliński - obecny radny i Anna Drabik z Podedwórza.

Jabłoń

W Jabłoniu obecny wójt Dariusz Łobejko będzie starał się o głosy żeby rządzić gminą 4 kadencję i wystartuje z KWW ROZWÓJ, a Magdalena Kamola chce być ponownie radną i wystartuje z KWW LOKALNA INICJATYWA.