Sławomir Czubacki (mężczyzna z kartkami w ręku), kandydat na wójta gminy Sosnowica, zadawał bez przeszkód niewygodne pytania swojej konkurentce Beacie Wachulik, podczas  zorganizowanego przez nią spotkania wyborczego, w niedzielę 28 października..

SOSNOWICA: Kandydat na wójta pozwał Internautę, bo zadawał mu niewygodne pytania.

Sławomir Czubacki, kandydat na wójta gminy Sosnowica pozwał przed Sąd Internautę, który na jego profilu FB prowadził z nim rozmowę i zadawał pytania. Czubacki wykasował z FB niewygodne dla siebie treści. W poniedziałek 29 października Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił wniosek Sławomira Czubackiego, kandydata na wójta gminy Sosnowica, który domagał się od Internauty przeprosin i wpłacenia kwoty 500 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego z Milejowa.

Internauta prowadził z Czubackim dialog i zadawał mu pytania na jego profilu FB. Według Czubackiego pytania dotyczyły między innymi kwestii, czy kandydat na urząd wójta gminy Sosnowica uzyskiwał niedozwolone świadczenia i korzyści z budżetów samorządowych, czy występował w Sądzie przeciwko gminie na rzecz której pracował oraz czy kogoś zastraszał bezpośrednio lub pośrednio i czy nakłaniał do tego osoby trzecie?

Sławomir Czubacki domagał się od Sądu rozstrzygnięcia w trybie art, 111 Kodeksu wyborczego, który mówi o rozpowszechnianiu materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwe informacje. Sąd uznał, że treść rozmowy Czubackiego z Internautą nie ma charakteru agitacji wyborczej, bowiem kandydat na wójta nie wykazał, że Internauta jest jego konkurentem, albo pełnomocnikiem konkurencyjnego komitetu wyborczego. Nie wykazał też aby Internauta prowadził agitację wyborczą. Sąd stwierdził, że zamieszczona na FB wypowiedź Internauty stanowi jego własną opinię.

„W treści tej rozmowy próżno doszukiwać się cech agitacji w postaci zachęcania lub nakłaniania do głosowania w określony sposób, czy na kandydata określonego komitetu wyborczego.” - podniósł w uzasadnieniu swojej decyzji Sąd.