Maśluch wybrany starostą powiatu parczewskiego

Kandydaturę Maślucha zgłosił radny Czech.Dzisiaj na pierwszej sesji Rady Powiatu, w tajnym głosowaniu 15 radnych, Jerzy Maśluch został wybrany starostą. Otrzymał on 8 głosów za, a jego kontrkandydatka Krystyna Jaśkiewicz – 7. Kanydaturę Maślucha zgłosił radny Sławomir Czech, a Jaśkiewicz - Adam Wróblewski.

Wicestarostą został radny Artur Jaszczuk zgłoszony przez Maślucha otrzymując 8 głosów za.

Wybrano też przewodniczącego i wiceprzewodniczącą Rady Powiatu oraz skład Zarządu Powiatu.

 

Przewodniczący rady: Janusz Zieliński

Wiceprzewodnicząca rady: Samanta Lamczyk-Kaczorek

 

Skład zarządu:

Sławomir Czech

Piotr Denejko

Artur Jaszczuk

Jan Makarewicz

Jerzy Maśluch

 

Nowa koalicja.