Burmistrz nie ma większości w radzie miejskiej

Kędracki został burmistrzem, ale w Radzie Miejskiej to komitet Domańskiego w koalicji z PSL dyktuje jak dotąd warunki.W piątek 23 listopada, na pierwszej sesji parczewskiej rady miejskiej, nowi radni oraz burmistrz złożyli ślubowanie. W tajnym głosowaniu radni wybrali swojego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Wybrano również przewodniczących komisji rady. Przewodniczącym rady miejskiej został Mirosław Naumiuk z PSL, który pełnił tę funkcję w mijającej kadencji. Naumiuk dostał poparcie wszystkich radnych. 

PiS nie ma przedstawiciela w prezydium

Na dwa stanowiska wiceprzewodniczących było trzech kandydatów. Adam Domański zgłosił Łukasza Gołąba, Marek Chwalczuk zgłosił Grzegorza Dudę, a Tomasz Goździk Barbarę Bloch. Gołąb zdobył 14, a Barbara Bloch dziewięć głosów, czyli więcej niż bezwzględna, wymagana większość ośmiu głosów. Grzegorz Duda otrzymał sześć głosów, czyli tyle, ilu jest radnych ma PiS. 

Z tej arytmetyki wynika, że PSL razem z Forum Samorządowym Powiatu Parczewskiego ma większość w radzie miejskiej i pomimo, że Kędracki spektakularnie pokonał Adama Domańskiego w walce o fotel burmistrza, to ten drugi w spółce z PSL, co także ma odzwierciedlenie w radzie powiatu, może mieć wpływ na rozwój miasta lub blokowanie takiego rozwoju. 

Komisje w rękach opozycji

Przewodniczącą Komisji Strategii i Budżetu została Bogusława Matejczuk z PSL z ośmioma głosami za. Jej kontrkandydatem był Marek Chwalczuk z PiS, który otrzymał sześć głosów, to jest tyle, ilu radnych ma PiS. Komisji Oświaty i Kultury będzie przewodniczył jak dotychczas Adam Wiśniewski z PSL. Zdobył on dziewięć głosów za i tym samym wygrał z kandydatką PiS Agnieszką Piekarską. Adam Domański z Forum Samorządowego Powiatu Parczewskiego został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zdobywając dziewięć głosów. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. Tomasz Goździk z PSL zdobył osiem głosów wyprzedzając Agnieszkę Piekarską trzema głosami i został przewodniczącym nowej komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wypłata burmistrza bez zmian

Ostatnim punktem porządku obrad piątkowej sesji było ustalenie wynagrodzenia burmistrza. Przypomnijmy, że wypłata burmistrza była kilka miesięcy temu obniżana na skutek nowych przepisów uchwalonych przez jego partyjnych kolegów. Wówczas wynagrodzenie burmistrza obniżono o najmniejszą możliwą kwotę. W piątek przewodniczący rady Mirosław Naumiuk wnioskował, żeby pobory Kędrackiego zostały na obecnym poziomie. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku przewodniczącego Naumiuka.

Składniki wynagrodzenia burmistrza Kwota
Wynagrodzenie zasadnicze 4.700 zł
Dodatek funkcyjny 1.900 zł
Dodatek specjalny 2.640 zł
Dodatek stażowy 940 zł
RAZEM 10.180 zł