Nowe władze, nowe wyzwania, kto naprawdę rządzi gminami?

Wójt rządzi, ale to rada gminy decyduje jakie będą kierunki rozwoju i na co będą pieniądze.We wtorek 20 i w piątek 23 listopada odbyły się pierwsze sesje w gminach. W porządku obrad było zaprzysiężenie radnych i wójtów oraz wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących rady gmin.

Jabłoń

W Jabłoniu nic się właściwie nie zmieniło. Wójt Dariusz Łobejko ma samodzielną większość i nie musi szukać żadnej koalicji. Z jego listy weszło do rady 8 osób. Przewodniczącą rady jest, jak dotychczas, Agnieszka Kuniszyk. 

Przewodniczący Rady Gminy – Agnieszka Kuniszyk

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Lidia Byczkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Jośko

Milanów

W Milanowie jest, jak było. Wójt Paweł Krępski ma za sobą 13 radnych, co powoduje, że nie martwi się o brak poparcia dla swoich pomysłów na gminę. Funkcję przewodniczącego rady nadal pełni Jerzy Melnik.

Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Melnik

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Milanów będzie wybierany na następnej sesji.

Podedwórze

W Podedwórzu nastąpił prawdziwy przewrót. Do władzy doszli sołtysi i osoby nie kojarzone z partiami politycznymi. Kazimierz Iwaniuk, stojący na czele KWW Sołtysi i przyjaciele doszedł do porozumienia z Moniką Mackiewicz-Drąg, która wygrała wybory na wójta i wprowadziła do rady 3 osoby. Razem z 7 szablami Iwaniuka ma stabilną większość i mnóstwo pracy, bo gmina Podedwórze jest w bardzo złej kondycji finansowej. Na czele rady staną sołtys Jan Ciemniewski.

Przewodniczący Rady Gminy - Jan Ciemniewski

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Borsuk

Siemień

W Siemieniu Tomasz Kanak przejął schedę po Stanisławie Dawidku, który miał w radzie większość i zarządzał gminą przez ostatnie 12 lat. Przejął też po nim radnych. Siemień wyróżniał się spośród gmin powiatu parczewskiego tym, że Dawidek bał się jak ognia kredytów, a do sięgania po duże projekty inwestycyjne ze środków unijnych potrzebny jest wkład finansowy. Gmina Siemień jest rolnicza i nie ma imponujących dochodów. Jeśli radni pod rządami Dawidka przesiąknęli jego przekonaniami, to nowemu wójtowi nie będzie łatwo pozyskać dużych pieniędzy dla gminy. Janusz Wójcik, poprzedni przewodniczący rady, będzie pełnił tę funkcję także w nowej kadencji. 

Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Wójcik

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Anna Jakubiuk

Sosnowica

Na pierwszej sesji Rady Gminy Sosnowica okazało się, że nowy wójt Sławomir Czubacki, który wprowadził do rady 3 osoby, dogadał się ze środowiskiem PSL-u (4 radnych) i PiS-u (3 radnych), które od 12 lat stały mocno w opozycji do wójt Krystyny Jaśkiewicz. Obecna opozycja w radzie, to osoby kandydujące z listy Beaty Wachulik. W radzie gminy Sosnowica powstał klub opozycyjny pod nazwą "Sosnowica 2018". Jego szefem jest Stanisław Bancerz, a członkami: Barbara Dorożyńska, Małgorzata Kołodziej i Mariusz Hołowieniec. Henryk Grzegorczyk, idący do wyborów z Beatą Wachulik nie przystąpił do klubu "Sosnowica 2018", ale w głosowaniach wspierał klub.

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Chibowski

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Katarzyna Staniak

Dębowa Kłoda

W Dębowej Kłodzie PSL, choć wprowadził tylko 2 radnych, wziął stołki przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. Mieczysław Chęckiewicz wygrał starcie o fotel przewodniczącego z Marią Makowską stosunkiem głosów 11:4. Jedenaście głosów to akurat tyle, ile w radzie ma PSL razem z PiS i radnymi od Elżbiety Grudzińskiej-Konczal. Makowska dostała 4 głosy, to jest akurat tyle, ile osób weszło do rady z listy Grażyny Lamczyk. 

Przewodniczący Rady Gminy - Mieczysław Chęckiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Woźniak