Wiemy jakie podatki zapłacą w gminach

Większość podatków została na tym samym poziomie, z wyjątkiem gmin Jabłoń i Podedwórze.Każdego roku rady gmin uchwalają podatki lokalne w postaci podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych i od nieruchomości. Dotyczy to mieszkańców gminy, rolników, przedsiębiorców, organizacji pożytku publicznego, obiektów sezonowych, czy obiektów związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia. Poniżej prezentujemy zestawienie stawek podatków lokalnych.

Kto zapłaci więcej?

Najwięcej podwyżek wprowadziły gminy Jabłoń i Podedwórze. Jabłoń jest najbardziej zadłużoną gminą wiejską w całym powiecie ze zobowiązaniami w kwocie niespełna 8,8 mln zł, więc oprócz oszczędności zapowiadanych przez wójta Dariusza Łobejko można było spodziewać się podniesienia podatków.

Podedwórze było przez długi czas w dołku finansowym, z którego nowo wybrana wójt Monika Mackiewicz-Drąg stara się gminę wydostać, co też tłumaczy podniesienie niektórych podatków.

Podwyżki w obu gminach dotyczą podatków od środków transportowych zarówno dla rolników, jak i przedsiębiorców.

Kto zapłaci mniej?

Większość ze stawek podatków lokalnych została na tym samym poziomie, ale poza podwyżkami są też obniżki. Mniej zapłacą jedynie właściciele lasów. Niewiele mniej, bo podatek leśny będzie w 2019 roku taki sam we wszystkich gminach powiatu w kwocie 42,24 zł/ha, czyli o 11 groszy mniej, niż w bieżącym roku.

 

Dębowa Kłoda

Jabłoń

Milanów

Parczew

Podedwórze

Siemień

Sosnowica

Podatek od nieruchomości (gruntów):

             

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,85 zł/mkw

0,79 zł/mkw

0,70 zł/mkw

0,70 zł/mkw

0,91 zł/mkw

0,50 zł/mkw

85,00 zł/mkw

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł/ha

4,57 zł/ha

2,40 zł/ha

4,54 zł/ha

4,71 zł/ha

2,50 zł/ha

4,63 zł/ha

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł/mkw

0,24 zł/mkw

0,10 zł/mkw

0,30 zł/mkw

0,49 zł/mkw

0,16 zł/mkw

0,23 zł/mkw

Podatek od budynków lub ich części:

             

- mieszkalnych od 1 m powierzchni użytkowej

0,62 zł/mkw

0,44 zł/mkw

0,55 zł/mkw

0,70 zł/mkw

0,45 zł/mkw

0,35 zł/mkw

0,67 zł/mkw

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

17,00 zł/mkw

19,44 zł/mkw

15,00 zł/mkw

18,00 zł/mkw

15,00 zł/mkw

13,00 zł/mkw

20,00 zł/mkw

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł/mkw

10,76 zł/mkw

6,55 zł/mkw

10,59 zł/mkw

10,98 zł/mkw

8,00 zł/mkw

10,80 zł/mkw

- związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,65 zł/mkw

4,68 zł/mkw

4,61 zł/mkw

4,61 zł/mkw

4,70 zł/mkw

4,00 zł/mkw

4,70 zł/mkw

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

7,77 zł/mkw

 

5,24 zł/mkw

 

4,20 zł/mkw

7,00

zł/mkw

 

3,70 zł/mkw

 

5,00 zł/mkw

7,50 zł/mkw

Podatek od budowli:

2 % wartości

2 % wartości

2 % wartości

2 % wartości

2 % wartości

2 % wartości

2% wartości

Stawki podatku od środków transportowych:

             

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

             

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

816,00 zł

586,00 zł

588,00 zł

665,00 zł

804,30 zł

554,00 zł

804,30 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1153,00 zł

772,00 zł

941,00 zł

1127,00 zł

1050,00 zł

954,00 zł

1100,00 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1285,00 zł

1004,00 zł

1177,00 zł

1349,00 zł

1150,00 zł

1154,00 zł

1150,00 zł

- od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1377,00 zł

1508,00 zł – 3,5 - 8 ton, 1755,00 zł 8-12 ton

1247,00 zł

1561,00 zł

1944,76 zł

1264,00 zł

1350,00 zł

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

             

- od 7 ton do 10 ton włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1479,00 zł

577,00 zł

745,00 zł

465,00 zł

1666,96 zł

350,00 zł

1350,00 zł

- powyżej 10 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1479,00 zł

644,00 zł

745,00 zł

789,00 zł

1666,96 zł

350,00 zł

1350,00 zł

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

             

- mniejszej niż 22 miejsca

1734,00 zł

916,00 zł

1289,00 zł

1375,00 zł

1944,76 zł

1100,00 zł

500,00 zł

- równej lub wyższej niż 22 miejsca

1958,00 zł

1776,00 zł

1504,00 zł

1566,00 zł

2458,70 zł

1250,00 zł

800,00 zł

Podatek leśny:

42,235 zł/ha

42,235 zł/ha

42,24 zł/ha

42,235 zł/ha

42,235 zł/ha

42,24 zł/ha

42,24 zł/ha

Podatek rolny:

112,5 zł/ha

127,5 zł/ha

120 zł/ha

115,7 zł/ha

125 zł/ha

95 zł/ha

125 zł/ha