Podzielili miejską kasę na 2019 rok

Na sesji 19 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet Parczewa na 2019 rok. Jest on o 5,4 mln większy od ubiegłorocznego i wynosi 65,6 mln zł.Deficyt budżetu wynosi ponad 4,5 mln zł i będzie on pokryty z pożyczek i kredytów. Ponad 500 tys. zł, to rezerwy na m.in. zarządzanie kryzysowe, odprawy emerytalne czy dodatkowe koszty zakupu energii elektrycznej.

Najważniejsze inwestycje

Największą inwestycją w 2019 roku będzie rozpoczęcie programu rewitalizacji miasta za 15 mln zł, gdzie wkład własny, to 4 mln zł. Drugim wydatkiem inwestycyjnym będzie dołożenie pieniędzy powiatowi do remontu tzw. drogi siemieńskiej. Będzie to kwota 2,1 mln zł. Pierwotnie miało być to 780 tys. zł, ale z powodu wzrostu cen materiałów i usług wykonawczych poprzednia rada musiała wyasygnować więcej pieniędzy.

Zbudują ulicę Norwida

Jedną z proponowanych przez burmistrza inwestycji było włączenie zielonego trójkąta pomiędzy stadionem a cmentarzem, na którym znajduje się obecnie pumptrack do obiektu MOSiR. Z nowym ogrodzeniem miało to kosztować 170 tys. zł, ale po dyskusji z opozycją na posiedzeniu komisji stałych, burmistrz przygotował na sesję autopoprawkę. Na wniosek radnej Bogumiły Matejczuk, 100 tys. zł z tej kwoty pójdzie na remont ul. Norwida. Pozostałe 70 tys. zł zmniejszy deficyt gminy.

- Nie jestem przeciwny budowie ulicy Norwida, ale jestem przeciwny upychaniu inwestycji na siłę, kolanem, dlatego będę głosował przeciw – powiedział przed głosowaniem wniosku radny Grzegorz Duda.

Prawie 1,5 miliona dopłaty do basenu 

Radny Łukasz Gołąb podniósł kwestię rosnących z roku na rok kosztów utrzymania miejskiej pływalni.

- Na początku była to kwota ok. 800 tys. zł, a po czterech latach jest to już 1,4 mln. 2 mln dla powiatu to duża kwota, ale jednorazowa. Jeżeli państwo by to przemnożyli, to co dokładamy do pływalni rocznie to wystarczyłoby na zrealizowanie chyba wszystkich wniosków odnośnie dróg – zauważył Gołąb.

- Jest tam ok. 20 pracowników, jest taka a nie inna technologia i dążenie do tego, aby obiekt funkcjonował i był bezpieczny. Jest to duży koszt, ale zachęcam państwa, żebyście jak najczęściej uczęszczali na ten basen i będą dochody większe – zachęcał radnych burmistrz Kędracki.

 
 

 Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa

Budżet jest rozwojowy, mimo że zachodzi potrzeba zaciągnięcia kolejnych zobowiązań. Jeżeli chcemy inwestować, to musimy niestety posiłkować się kredytem

Adam Domański, parczewski radny

Ja będę głosował za przyjęciem tego budżetu. Jedno co mnie troszeczkę martwi, to może zbyt małe pieniądze pozyskane z UE. To tylko 3 mln 52 tys. zł, a to stanowi tylko 5 proc. budżetu