Rada Miejska w skrócie, czyli pytania i uwagi do burmistrza

Goździk: Co będzie jak podniosą ceny energii?Czy wzrośnie opłata za ścieki?

Tomasz Goździk, parczewski radny

Chodzi mi o zbiorniki bezodpływowe. Czy nowa oczyszczalnia będzie technologicznie przystosowana do przyjmowania takich ścieków i czy w związku z tym nie wzrośnie opłata dla użytkowników, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej?

Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa

Nieczystości powstałe w przydomowych oczyszczalniach ścieków, tak, po procesie całkowitym jest możliwość dostarczania tych nieczystości. Mamy bardzo dobre wskaźniki substancji szkodliwych w ściekach, które wypływają już po oczyszczeniu.

Co będzie jak podniosą ceny energii?

Tomasz Goździk, parczewski radny

Jeśli politycy mówią, że nie podniosą cen za energię, to tylko mówią. Co będzie jeśli mamy podpisaną umowę na energię, a firmie będzie prościej zerwać kontrakt, niż dostarczać energię po tej cenie jaka jest ustalona?


 

Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa

Nie ma takiego niebezpieczeństwa, że tej energii elektrycznej zabraknie. Może być takie niebezpieczeństwo jeżeli dojdzie do zerwania umowy, ale wtedy obowiązki dostawcy przejmuje PGE, który za wyższą cenę dostarcza nam energii. Mamy wtedy możliwość po wyłonieniu następnego dostawcy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wzrostu kosztów za ten okres.

 

Co z rządowym programem dróg lokalnych? 

Sławomir Sokołowski, parczewski radny:

Jak wiadomo gmina Parczew przeznacza bardzo duże środki na budowę dróg wojewódzkich i powiatowych, a według mnie troszeczkę spychana jest na boczny tor budowa dróg gminnych na terenach wiejskich. Premier Morawiecki w kampanii samorządowej informował wszystkich Polaków, że przeznaczy bardzo duże środki dla samorządów na budowę dróg lokalnych w ramach rządowego programu. Czy gmina Parczew jest w stanie skorzystać z tego programu?

 

Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa

Czekamy na konkrety odnośnie programu sfinansowania tego typu inwestycji, kryteria oceny i wyboru projektów. Nie sztuką jest zrobić dokumentację kiedy później nie będziemy mieli możliwości uzyskania dofinansowania, bo się okaże, że musimy pójść w nieco innym kierunku.

 
 

Pole do pracy 

Adam Wiśniewski, parczewski radny:

W 2018 roku budżet na kulturę, czyli PDK i Bibliotekę Publiczną to 1 mln 180 tys. zł. W 2019 to 1 mln 251 tys. zł, a na pływalnie 1,7 mln zł. O ile więcej PDK i Biblioteka robią dobrego dla naszego miasta w porównaniu z pływalnią, to chyba wszyscy widzą. I tutaj jest pole do pracy dla pana i dla Komisji Oświaty, którą ja kieruję i myślę, że przez kolejny rok postaramy się przyjrzeć funkcjonowaniu tych instytucji i spróbować wyciągnąć jakieś wnioski.

 

Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa

Nie można zestawiać w mojej ocenie PDK i Biblioteki z pływalnią. To są całkowicie dwie różne instytucje rządzące się całkowicie innymi zasadami funkcjonowania, finansowania, itd.