Budynki szkoły, urzędu i OSP w Rusiłach nadal stanowią zastaw kredytów zaciąganych przez poprzedników.

Budżet przetrwania w gminie Podedwórze

Pomimo ciągle bardzo trudnej sytuacji finansowej gminy, udało się wygospodarować w budżecie 375 tys. zł na tegoroczne inwestycje.Po 2 latach gmina Podedwórze wróciła do samodzielnego konstruowania swojego budżetu. Z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową, dwa poprzednie budżety uchwalała Regionalna Izba Obrachunkowa. W piątek 28 grudnia radni rozmawiali o budżecie gminy Podedwórze na 2019 rok.

Powolne wychodzenie z kryzysu

- Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że budżet nad którym dzisiaj głosujemy, to nie jest budżet rozwoju gminy – zaczęła prezentację tego dokumentu wójt Monika Mackiewicz-Drąg. - To jest budżet przetrwania i bardzo powolnego wychodzenia z kryzysu. Fakt, że będziemy samodzielnie ten budżet uchwalać, nie świadczy w ogóle o tym, że stanęliśmy na nogi i że jesteśmy w dobrej kondycji finansowej– dodała wójt.

Nieprzewidziane wydatki zagrożeniem dla budżetu

W ocenie Moniki Mackiewicz-Drąg, w budżecie zapisane są bardzo optymistyczne założenia po stronie dochodów gminy w 2019 roku i znacznego ograniczenia wydatków bieżących gminy. Wójt podkreśla, że jeśli pojawią się nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, czy funkcjonowania rady gminy, to gmina wróci do punktu wyjścia i za rok znowu budżet będzie uchwalać RIO. - Musimy wykorzystać tę szansę – przekonywała radnych wójt. - Udało się w tym budżecie wyasygnować środki na inwestycje. To uważam za duży sukces – dodała Mackiewicz-Drąg.

Trzeba konsekwentnie oszczędzać

Na początek kadencji gmina Podedwórze ma dług w wysokości 3.639.911 zł, co stanowi 61 proc. dochodów gminy. Gmina spłaca 8 kredytów zaciągniętych w latach 2010-2016. Budynek szkoły, budynek urzędu gminy, parking przy urzędzie gminy, remiza strażacka w Rusiłach, są obciążone hipotekami. - Dopóki nie spłacimy tego zadłużenia, nie mamy żadnej możliwości zaciągania nowych zobowiązań – podkreśla Moniki Mackiewicz-Drąg. Wójt obawia się, że jeśli dojdzie do zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli, to obciążenia finansowe spadną na gminę. Mackiewicz-Drąg apelowała do radnych o konsekwentne trzymanie się zapowiedzi składanych w kampanii wyborczej o konieczności szukania oszczędności.

Wszyscy zagłosowali za budżetem

Kwota zapisana na tegoroczne inwestycje wynosi 375 tys. zł. Prawie połowa (150 tys. zł) ma być przeznaczone na wkład gminy do remontu drogi powiatowej od Łyniewa do Uhnina. Kolejne 50 tys. zł gmina dołoży do tego remontu w 2020 roku. Na modernizację dróg gminnych i mostów Podedwórze wyda w tym roku 100 tys. zł.

- Rada nie będzie rozrzucać się pieniędzmi – zadeklarował przewodniczący Jan Ciemniewski. - Jeśli trzeba będzie, to obniżymy sobie diety – dodał przewodniczący.

Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem budżetu gminy Podedwórze na 2019 rok.