W Siemieniu wydadzą w tym roku prawie 23 miliony zł

Część inwestycyjna budżetu zakłada modernizację sieci wodociągowej oraz remonty dróg i świetlic w sołectwach.Budżet Siemienia na 2019 rok wynosi po stronie wydatków 22 mln 871 tys. zł. Planowane dochody to 18 mln 807 tys. zł, co daje deficyt w kwocie około 4 mln zł, który gmina pokryje m.in. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Budżet Dawidka

Wójt Siemienia Tomasz Kanak powiedział, że budżet gminy na 2019 rok bazuje na projekcie byłego wójta Stanisława Dawidka. Został on przyjęty z niewielkimi zmianami, a pierwszy autorski budżet samorządowców obecnej kadencji będzie budżetem na rok 2020.

- To, że go przyjmujemy to nie znaczy, że będziemy go w pełni realizować, bo ten budżet będzie podlegał zmianom - powiedział Kanak.

Drogi w sołectwach

W wydatkach inwestycyjnych pojawiły się zadania dotyczące dróg i świetlic w sołectwach, które są finansowane w połowie z funduszu sołeckiego i w połowie z budżetu gminy. Łącznie sołectwa dokładają do tych inwestycji prawie 130 tys. zł. Bedą to drogi w Jeziorze, Miłkowie, Glinnym Stoku, Sewerynówce, Tulnikach i Wólce Siemieńskiej oraz budowa nowej świetlicy w Łubce i wykonanie łazienek w świetlicach w Działyniu, Glinnym Stoku i Juliopolu.

Największa inwestycja

Modernizacja sieci wodociągowej i infrastruktury kanalizacyjnej w gminie jest największą inwestycją w 2019 roku. Całkowity koszt to około 2,5 mln zł. Oprócz tego na terenie gminy trwa przebudowa drogi Parczew-Siemień.

- Rok 2019 jest dla gminy rokiem bardzo trudnym ze względu na inwestycje. Przebudowa drogi z Siemienia do Parczewa, ale także ze względu na modernizację ujęcia wody i sieci wodociągowej. To jest projekt duży, warty prawie 2,5 mln zł, a też trzeba być przygotowanym na to, że w trakcie realizacji prac mogą się pojawić roboty dodatkowe. Uważam, że trzeba tą modernizację zrobić tak, żeby ona służyła przez kolejne 25 lat - mówił wójt.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wysokość wydatków w 2019

Fundusz sołecki

1.

Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej

200 tys. zł

-

2.

Modernizacja stacji wodociągowej w Siemienu i pompowni w Wierzchowinach Starych

2 mln 435 tys. zł

-

3.

Inwestycje drogowe:

 

 

 

Jezioro

85 tys. zł

-

 

Miłków

60 tys. zł

-

 

Glinny Stok

55 tys. zł

-

 

Sewerynówka

10,7 tys. zł

10,7 tys. zł

 

Tulniki

11 tys. zł

11 tys. zł

 

Wólka Siemieńska

13 tys. zł

13 tys. zł

 

chodnik w Siemienu (dokumentacja)

10 tys. zł

10 tys. zł

4.

Wykonanie ogrodzenia i chodnika w Jeziorze

13 tys. zł

13 tys. zł

5.

Wykonanie oświetlenia solarno-ledowego:

 

 

 

Gródek Szlachecki

25 tys. zł

25 tys. zł

 

Jezioro

10,5 tys. zł

10,5 tys. zł

6.

Świetlice:

 

 

 

Budowa świetlicy w Łubce

159,9 tys. zł

9,9 tys. zł

 

Wykonanie łazienek:

 

 

 

Działyń (kontynuacja)

3 tys. zł

3 tys. zł

 

Glinny Stok

10 tys. zł

10 tys. zł

 

Juliopol

11,9 tys. zł

11,9 tys. zł

7.

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – projekt LGRyb

105,9 tys. zł

-

RAZEM

 

3 mln 220 tys. zł

129,2 tys. zł

Tomasz Kanak, wójt Siemienia

Ja jestem zwolennikiem tego, że tam, gdzie będą się pojawiały możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne, powinniśmy po te środki próbować sięgnąć