Powiat wyda w tym roku prawie 47 milionów

Tegoroczny budżet powiatu parczewskiego wynosi 46 mln 720 tys. zł. Na zadania inwestycyjne powiat ma wydać razem 17 mln 970 tys. zł. Wydatki na oświatę pochłoną 7 mln 166 tys. zł.Deficyt wynosi 3 mln 847 tys. zł i będzie on pokryty z kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln 412 tys. i 2 mln 436 tys. zł z wolnych środków. Zadłużenie powiatu na koniec 2018 r. to 9 mln 839 tys., a planowane zadłużenie na koniec 2019 to 11 mln 250 tys. zł.

Utrzymanie starostwa będzie kosztować podatników 3 mln 889 tys. zł. Są to środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zakup materiałów biurowych oraz opłaty za prąd i ciepło. Obsługa informatyczna elektronicznych głosowań rady powiatu to 4 560 zł rocznie.

Koszt utrzymania urzędu pracy to 1 mln 134 tys. zł, a 851 tys. to przewidywane środki na opłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Ile na oświatę?

Wydatki oświatowe w powiecie wyniosą 7 mln 166 tys. zł, z czego 6 mln 516 tys. to subwencja oświatowa z budżetu państwa. Licea ogólnokształcące na terenie powiatu dostaną 2 mln 055 tys. zł. Są to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, energia elektryczna, ogrzewanie i pomoce naukowe w LO w Parczewie oraz dotacja dla Policealnego Studium Zawodowego Profit w Parczewie w kwocie 28 tys. zł.

Wydatki na szkoły zawodowe to 3 mln 443 tys. w tym dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie i PSZ Profit w kwocie 253,7 tys. zł. Reszta to koszty utrzymania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie.

Dodatkowo w budżecie utworzona została rezerwa celowa na wynagrodzenia w szkołach w kwocie 200 tys. zł. Ma ona pokryć 5 proc. wzrost płac i dodatki wyrównawcze.

Na stołówki szkolne powiat wyda w 2019 roku 139,5 tys. zł.

Chcą przebudować Aleje Jana Pawła II

Kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne w 2019 roku to 17 mln 970 tys. zł. Powiat chce przebudować Aleje Jana Pawła II od ronda na Kościelnej do ul. Wojska Polskiego, pozyskując środki z programu inwestycyjnego wojewody lubelskiego. Zabezpieczony wkład własny na ten cel to 400 tys. zł. 175 tys. to wkład powiatu w remont drogi Czeberaki – Gęś planowany do realizacji z gminą Jabłoń. Również dla gminy Jabłoń starostwo przekaże dotację celową na przebudowę drogi Jabłoń – Dawidy w kwocie 200,3 tys. zł.

Inwestycje z pieniędzmi z UE

Inwestycje z udziałem środków z UE obejmują przebudowę drogi Parczew – Siemień, projekt e-geodezja oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince. Koszt drogi Parczew – Siemień to nieco ponad 14 mln zł, z czego 5 mln 263 tys. to wkład gmin Parczew i Siemień, a 3 mln 922 tys. to pieniądze unijne. Powiat dokłada od interesu około 4 mln 851 tys. zł.

Wydatki na e-geodezję, czyli geodezyjny zasób cyfrowy województwa lubelskiego, to 2 mln 917 tys. zł. Termomodernizacja budynków DPS w Kalince to koszt 346,5 tys. zł, z czego 102,1 tys. to środki z UE.

Nazwa projektu Środki UE Budżet Państwa Środki własne Inne Razem
E-Geodezja – cyfrowy zasób woj. lubelskiego 2.351.768 zł 2.351.768 zł 342.419 zł 22.650 zł 2.943.396 zł
Przebudowa drogi Parczew - Siemień 3.922.611 zł - 10.090.339 zł 24.012 zł 14.036.962 zł
Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince 102.141 zł - 346.552 zł - 448.693 zł
Scalenie gruntów w Antopolu gm. Podedwórze 468.000 zł 267.000 zł - - 735.000 zł