Wkrótce wybory nowych sołtysów

Pod koniec lutego kończy się kadencja sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Burmistrz ostrzega, że nie będzie chętnych. Sołtysi chcą podwyżek.Terminy zebrań wyborczych będą ogłoszone przez burmistrza i opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Brak zainteresowania

Parczewscy radni wskazują na niską frekwencję na zebraniach wyborczych zarówno sołtysów, jak i rad osiedlowych. Trudno jest zebrać wymagane 10 procent mieszkańców do przeprowadzenia głosowań. Radny Grzegorz Duda sugeruje zmianę statutów.

- Ja nie wiem, czy zmiana statutu coś da. Jest taki zapis, że jeżeli nie ma 10 proc. mieszkańców, to po 10 czy 15 minutach głosowanie jest ważne z taką ilością osób, jaka się znajduje na sali. Ludzie generalnie nie są zainteresowani udziałem w zebraniach - podzieliła na ostatniej sesji miejskiej opinię Dudy, radna Barbara Bloch.

Trudniej utrzymać, niż wybrać sołtysa

Burmistrz Paweł Kędracki twierdzi, że oprócz wyboru sołtysa, jest jeszcze problem utrzymania sołtysa na stanowisku.

- Niestety sołtysi po dwóch, trzech latach pracy z mieszkańcami rezygnują. Po prostu rodzą się różnego rodzaju problemy, konflikty na terenach wiejskich. Jest kwestia rozliczania i dysponowania funduszem sołeckim. Jeśli się nie mylę, to czterech sołtysów w poprzedniej kadencji nam zrezygnowało. Gdzie jakieś zamieszanie się pojawia, tam sołtysi natychmiast rezygnują - informował Kędracki.

Niskie diety

Przewodniczący zarządu osiedla nr 1 Artur Sobich nie zgadza się z diagnozą burmistrza i uważa, że powodem trudności są zbyt niskie diety.

- Pan może się zgadzać bądź nie zgadzać. Ja swoją opinię opieram na podstawie informacji, którą przekazują mi sołtysi, którzy rezygnują z pełnienia takiej funkcji i żaden z tych sołtysów nie podnosił kwestii finansowych, a raczej kwestie związane z obowiązkami i pewnymi konfliktami, które w sołectwach wybuchają - odpowiedział Sobichowi Kędracki.

Na koniec głos w dyskusji zabrał sołtys wsi Wierzbówka Piotr Iwanek mówiąc, że sołtysi występowali o podwyżkę diet ze 120 na 300 zł. Powiedział również, że nie otrzymali jeszcze odpowiedzi w tej kwestii i cały czas czekają.

300 zł dla sołtysa

Piotr Iwanek, sołtys wsi Wierzbówka

Występowaliśmy z propozycją o podniesienie diety dla sołtysa na 300 zł, ale to bez echa się odbyło. Czekamy na jakąś konkretną informację w tym temacie.