Milanowscy radni przyznali sobie ponad 100 zł podwyżki

Po trzech miesiącach pracy radni gminy Milanów uznali, że ich wysiłek wymaga, by społeczeństwo zapłaciło im więcej.31 stycznia radni Gminy Milanów jednogłośnie przegłosowali podwyżkę swoich diet. Nie było dyskusji nad tym punktem obrad. Radni też nie mieli żadnych wątpliwości, że podwyżka im się po prostu należy, jak mawiała była Premier Beata Szydło. Podwyżki diet będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Ponad 107 zł na głowę 
Według nowej uchwały, dieta przewodniczącego rady gminy wzrośnie do 1181,02 zł, wiceprzewodniczący zarobi miesięcznie 711,30 zł. Szefowie stałych komisji otrzymają 577,09 zł, a zwykli radni zainkasują po 509,99 zł.  
Nowe stawki oznaczają, że radni co miesiąc pobiorą średnio 107,4 zł więcej.
Opłaca się być na sesji 
Miesięczna dieta osób funkcyjnych i zwykłego radnego ulega zmniejszeniu o 20 proc. za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy i posiedzeniu komisji. Łączna wysokość obniżenia miesięcznej diety radnego nie może przekroczyć 30 proc. podstawy ustalenia wysokości diety.
Miesięczna dieta przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczącego komisji i radnego ulega zmniejszeniu o 10 proc. jeżeli w danym miesiącu nie odbyła się sesja Rady Gminy lub posiedzenie komisji.
100 tys. zł więcej dla radnych
Podwyżki diet radnych to też przy okazji spore koszty finansowe dla danej gminy. Podwyżka w wysokości ponad 107 zł miesięcznie to w przypadku jednego radnego koszt dla gminy prawie 1300 zł rocznie. W przypadku 15 radnych ta suma wzrasta do prawie 19,5 tys. zł rocznie. 
Pięcioletnia kadencja to w zaokrągleniu prawie 100 tys. zł więcej dla radnych.  
Za te pieniądze można wyremontować kilkaset metrów drogi, lub postawić kilka placów zabaw. 
Radni z Milanowa kosztują najwięcej 
Jak pisaliśmy w zeszłym roku w artykule "Ile kosztuje utrzymanie radnych?" to właśnie Gmina Milanów, spośród gmin wiejskich parczewskiego powiatu wydaje najwięcej na obsługę swojej rady. W 2017 r. wydatki na diety radnych, obsługę sesji i diet sołtysów wyniosły w sumie 107,9 tys. zł rocznie. 
Druga pod względem kosztów była Gmina Siemień z wydatkami 71,5 tys zł. Najmniej kosztowało podatników utrzymanie radnych i sołtysów w Gminie Podedwórze, bo tylko 32 tys. zł. 
Jak obliczamy diety radnych?
Podstawą obliczenia diety radnego jest Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. W zależności od ilości  mieszkańców gminy ustalany jest wskaźnik dla konkretnej gminy. Gmina Milanów ma poniżej 15 tys. mieszkańców, więc jej wskaźnik wynosi 50 proc.  maksymalnej wysokości diety.
Drugim czynnikiem kształtującym dietę radnego w gminie jest kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2019 r. kwota ta wynosi 1.789,42 zł. 
Trzecim czynnikiem, który kształtuje dietę radnego w gminie jest uchwała rady konkretnej gminy. 
Podstawę ustalenia wysokości diet radnym stanowi zatem 50 proc. półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej czyli 1.789,42 zł plus odpowiedni procent jaki uchwali rada gminy. 
Za wykonywanie funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Milanowie ustala się miesięczną dietę w wysokości 88 proc. podstawy ustalenia wysokości diety. Za wykonywanie funkcji wiceprzewodniczącego - 53 proc. podstawy,  funkcje przewodniczących komisji - 43 proc. podstawy, natomiast radnym - 38 proc. podstawy. 
 
 
Funkcja Stara dieta w zł Nowa dieta w zł Różnica w zł
Przewodniczący rady gminy 1073,66 1181,02 107,36
Wiceprzewodniczący rady gminy 603,94 711,3 107,36
Przewodniczący komisji 469,72 577,09 107,37
Radny 402,62 509,99 107,37