Gminy niesamodzielne finansowo

Duże budżety nie oznaczają zamożności i finansowej niezależności gmin. Prawdziwe dochody pochodzą z podatków.Jak wynika z danych ze sprawozdania z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, w 2018 r. budżety samorządów powiatu parczewskiego od ponad 60 procent do ponad 80 proc. opierały się na dotacjach i subwencji ogólnej przekazywanych z budżetu państwa. Pozostałą część dochodów całkowitych stanowiły dochody własne.

Najlepiej w tym zestawieniu prezentuje się gmina Parczew, która w rankingu na 2478 gmin zajmuje 1143 pozycję ze wskaźnikiem dochodów własnych 37,50 proc. 

Kolejna, na miejscu 1409 jest gmina Sosnowica z wynikiem 33,53 proc. 

Trzecie miejsce wśród parczewskich gmin, a 1869 w rankingu ogólnym zajęła gmina Dębowa Kłoda z wynikiem 27,28 proc. 

Kolejna gmina z powiatu, gmina Milanów zajęła 2175 miejsce z wynikiem 23,10 proc., wyprzedzając gminę Podedwórze, która zajęła 2237 lokatę z wynikiem 22,11 proc. dochodów własnych. 

Miejsce 2365 przypadło gminie Siemień z wynikiem 19,51 proc. Ostatnie miejsce z parczewskich gmin zajęła w rankingu gmina Jabłoń z wynikiem 18,57 proc., lokując się na 2393 miejscu z 2478 objętych rankingiem samorządów. 

W Polsce najlepiej wypadła gmina Kleszczów w woj. łódzkim, gdzie 90,66 proc. dochodu gminy to dochody własne. Najgorzej w kraju wypada Gmina Dzikowiec w woj. podkarpackim, gdzie tylko 10,95 proc. to dochody własne.

Według Krajowej Rady RIO, "są to szczególne rodzaje dochodów, ponieważ świadczą o poziomie samodzielności finansowej samorządu" czyli o tym, czy dana gmina jest uzależniona od dotacji państwowych, czy też samodzielnie pozyskuje pieniądze dla swojej działalności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Im większy wskaźnik samodzielności gminy, tym więcej pieniędzy do budżetu gminy wpływa z podatków lokalnych. Co oznacza w praktyce więcej firm państwowych i prywatnych na terenie danej gminy, więcej zapłaconych podatków od nieruchomości, środków transportowych itp. To także oznacza więcej pracy dla mieszkańców czy też lepszy dostęp do usług publicznych.