Zmarła kobieta, której wójt wysłał wezwanie do zapłaty

Zmarła mieszkanka gminy Sosnowica, której wójt Czubacki kazał zapłacić przedawniony dług. Radny Maciej Osieleniec pyta, czy można ten dług umorzyć.Radni gminy Sosnowica uznali, że skarga złożona przez jedną z mieszkanek gminy na byłą wójt Krystynę Jaśkiewicz jest zasadna. Na sesji podano też smutną wiadomość, że 84-letnia kobieta zmarła. Krystyna Jaśkiewicz uważa, że cała ta sprawa to kompromitacja obecnej ekipy. Po pierwsze dlatego, że radni zajmowali się skargą na prywatną osobę, bo Jaśkiewicz nie jest wójtem od grudnia ubiegłego roku, a skarga wpłynęła w na początku sierpnia tego roku. Po drugie dlatego, że skarga była konsekwencją wysłania przez Sławomira Czubackiego wezwania do zapłaty zaległości finansowych z odsetkami za lokal socjalny (razem ponad 4 tys. zł). Dług pochodził z 2007 roku i przedawnił się po siedmiu latach, co stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa po kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku. 
Persona non grata 
Komisja skarg, wniosków i petycji zajmowała się sprawą dwukrotnie. O pierwszym spotkaniu pisaliśmy tydzień temu. Drugie zwołano na środę, 28 sierpnia. Komisja przesłuchała pracownicę, która zajmowała się między innymi egzekwowaniem należności od mieszkańców lokali socjalnych. Krystyna Jaśkiewicz była na posiedzeniu komisji osobą niechcianą, a przewodniczący Robert Grzywaczewski uporczywie odmawiał jej zabierania głosu. Na zakończenie członkowie komisji uznali, że skarga jest zasadna.
Komisja stwierdziła niedokładności
Po raz trzeci radni zajmowali się sprawą skargi podczas sesji rady gminy w piątek, 30 sierpnia. Robert Grzywaczewski, przewodniczący komisji skarg i wniosków odczytał uzasadnienie, z którego wynikało, że komisja stwierdził liczne i rażące niedokładności, braki w dokumentacji dotyczącej umów najmu i wynikające z tego wysokie zaległości za czynsze lokali socjalnych. Przewodniczący Marek Chibowski udzielił głosy Krystynie Jaśkiewicz, dorzucając komentarz: Tylko proszę na temat. 
Była wójt podzieliła się z radnymi i sołtysami uwagą, że komisja do spraw skarg i wniosków obradowała bezprzedmiotowo, ponieważ skarga złożona przez panią ... W tym momencie Chibowski przerwał wypowiedź i stwierdził arbitralnie, że Krystyna Jaśkiewicz mówi nie na temat. 
Chibowski wyłączył Jaśkiewicz mikrofon
- My radcę prawnego mamy, pani Jaśkiewicz. Ja proszę na temat, co chodzi o temat, a nie czy jest zasadne, czy nie. My mamy prawnika, prawnik tak decyduje, my rozpatrujemy sprawy i proszę mówić na temat - pouczał Chibowski. 
Była wójt wskazywała na statut gminy Sosnowica, którego aktualnej wersji nie można znaleźć na stronie gminy. (Jest tam statut z 2003 roku, który nie przewidywał funkcjonowania komisji skarg wniosków i petycji - przyp. red). Krystyna Jaśkiewicz wskazywała, że rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, o czym stanowi Art. 18 b. Ustawy o samorządzie gminnym, a ona jest prywatną osobą. Niestety Marek Chibowski wyłączył jej mikrofon.
Czy można umorzyć przedawnioną należność?
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Dziesięciu radnych przegłosowało, że skarga jest zasadna, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Radny Maciej Osieleniec był jednak ciekawy i zapytał prawnika, którego zatrudnia gmina, czy rada może poprosić wójta o umorzenie długu, jaki jego zdaniem miała wobec gminy zmarła kobieta. Prawnik odpowiedział, że nie zna sprawy i żeby mógł wyrazić opinię, musi zapoznać się z dokumentami. 
Krystyna Jaśkiewicz zapytała natomiast, czy można umorzyć przedawnioną należność. Na to pytanie prawnik gminy nie odpowiedział w ogóle.