(fot. pixabay.com).

Czy budżety gmin udźwigną podwyżki dla nauczycieli

Wójt gminy Podedwórze nie wie czy budżet wytrzyma podwyżki. Jabłoń nie wie skąd weźmie pienądze, a niektóre inwestycje Milanowa mogą być zagrożone. Siemień nie oszacował jeszcze kwot, ale przyznaje, że budżety szkół będą zagrożone.W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o niepewności samorządów w związku z brakiem oficjalnego oświadczenie MEN odnośnie subwencji oświatowej na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli. Nauczyciele dostali 9,6 procentową podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego, a wychowawcy klas 300 zł dodatku. Od tamtej pory wpłynęły do nas informacje z gmin, których zabrakło w poprzednim artykule.

Czy budżet wytrzyma?

Podedwórze to gmina, która od kilku lat była w najgorszej kondycji finansowej wśród gmin powiatu parczewskiego. Z powodu zadłużenia w dwóch poprzednich latach to nie Rada Gminy, a Regionalna Izba Obrachunkowa planowała budżet Podedwórza. Dopiero w 2018 roku konstrukcja budżetu powróciła do kompetencji radnych. Zapytaliśmy panią wójt Monikę Mackiewicz-Drąg, czy podwyżki dla nauczycieli nie załamią budżetu gminy.

- W tym roku jakoś sobie poradzimy, natomiast co będzie w przyszłym roku, to jest wróżenie z fusów. Ta kwota ponad 100 tys. zł w 2020 jest dla nas ogromna. Czy z tego powodu załamie się budżet gminy? Nie wiem – odpowiedziała wójt.

Przesunięcia w Jabłoniu

Inspektor ds. księgowości w oświacie jabłońskiej gminy Katarzyna Szajda powiedziała nam, że na podwyżki od września do końca stycznia gmina potrzebuje prawie 82 tys. zł. Szacowana kwota na cały 2020 rok to około 246 tys. zł. Podobnie jak inne samorządy, gmina Jabłoń nie wie skąd będą pochodziły pieniądze na pokrycie podwyżek, bo brakuje informacji z ministerstwa o subwencji oświatowej. W budżecie potrzebne będą pewne przesunięcia, jednak inwestycje gminy nie powinny być podwyżką zagrożone.

Mogą ucierpieć inwestycje

Gmina Milanów na podwyżki musi wydać w tym roku około 115 tys. zł, a w przyszłym ok. 345 tys. zł. Sekretarz gminy Mirosław Kałuski liczy na to, że ministerstwo zrekompensuje wydatki gminy zwiększając odpowiednio subwencję oświatową. Dodaje jednak, że w przypadku braku takiej rekompensaty mogą ucierpieć inwestycje gminy realizowane ze środków własnych. Inwestycje z udziałem dotacji zewnętrznych zdaniem Kałuskiego nie powinny być zagrożone.

Zagrożenie w Siemieniu

W odpowiedzi na nasze pytanie, gmina Siemień informuje, że ze wstępnych analiz wynika, że budżety szkół będą zagrożone brakiem środków na ten cel, lecz gmina nie posiada aktualnie szczegółowych danych na temat kwot niezbędnych do zapłacenia nauczycielom podwyżek. Konkretne kwoty będą znane dopiero w październiku po zmianach kadrowych w szkołach, wypłacie wynagrodzeń oraz godzin ponadwymiarowych.


 
  
 

 Monika Mackiewicz-Drąg, wójt gminy Podedwórze

Wróżenie z fusów

- W tym roku jakoś sobie poradzimy, natomiast co będzie w przyszłym roku, to jest wróżenie z fusów. Mówi się, że biedniejsze gminy, czyli my, powinny dostać więcej środków, ale to jest tylko w sferze medialnej, a nie idą za tym jak na razie żadne dokumenty urzędowe. Ta kwota ponad 100 tys. zł w 2020 roku jest dla nas ogromna. Czy z tego powodu załamie się budżet gminy? Nie wiem. Powinniśmy to wytrzymać, ale być może trzeba będzie zrezygnować z niektórych inwestycji

 

Mirosław Kałuski, sekretarz gminy Milanów

Mogą ucierpieć inwestycje

- Obawiamy się, że możemy mieć kolejną sytuację kiedy samorządy obarczone zostaną nowymi wydatkami publicznymi bez przekazania stosownych rekompensat. W przypadku nieprzekazania potrzebnych kwot przez rząd, niewykluczone jest zagrożenie niektórych inwestycji gminnych. Nie będą zagrożone inwestycje z udziałem środków zewnętrznych, ucierpieć może jednak zakres inwestycji realizowanych wyłącznie ze środków własnych  

 

Podwyżki dla nauczycieli w gminach
  2019 r. (od 01.09 do 31.12) 2020 r.
Jabłoń 81 855 zł 245 567 zł
Milanów 115 000 zł 345 000 zł
Podedwórze 33 450 zł 100 500 zł
Siemień Nie oszacowano Nie oszacowano

 

Wynagrodzenie zasadnicze po wrześniowej podwyżce
Poziom wykształcenia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
Magister z przyg. ped. 2 782 zł 2 862 zł 3 250 zł 3 817 zł
Magister bez przyg. ped., licencjat z przyg. ped. 2 466 zł 2 509 zł 2 832 zł 3 324 zł
Licencjat bez przyg. ped. 2 450 zł 2 466 zł 2 486 zł 2 905 zł