Członkowie Zarządu Powiatu: (od lewej) Jan Makarewicz, Jerzy Maśluch, Artur Jaszczuk, Piotr Denejko, Sławomir Czech.

Czech powrócił na łono zarządu

Już drugi raz w tej kadencji Sławomir Czech zostaje członkiem Zarządu Powiatu. Radny Andrzej Turowski uważa, że jest to nieetyczny proceder.W maju br. pisaliśmy o rezygnacji radnego Sławomira Czecha z członkostwa w Zarządzie Powiatu i o jego przystąpieniu do Komisji Rewizyjnej oraz Skarg Wniosków i Petycji. Na ostatniej sesji Rady powiatu Czech złożył rezygnację z pracy w komisjach, a starosta Jerzy Maśluch (PSL) ponownie zgłosił jego kandydaturę na członka zarządu.

Czy proceder stanie się regułą?

Radny Andrzej Turowski postrzega wędrówki Czecha jako nieetyczny proceder. Zapytał, czy podobna sytuacja będzie się powtarzać co pół roku, kiedy znowu przyjdzie czas na udzielenie zarządowi absolutorium. Jego pytanie pozostało bez odpowiedzi poza komentarzem wicestarosty Artura Jaszczuka, że jest to bardzo dobre pytanie. W tajnym głosowaniu Czech uzyskał osiem głosów za przy siedmiu przeciw i tym samym ponownie został członkiem Zarządu Powiatu.

Impas w radzie

Majowa rezygnacja Czecha pozwoliła mu na przystąpienie do Komisji Rewizyjnej, która do tamtej pory nie funkcjonowała w Radzie Powiatu, bo z wyjątkiem Wiesława Czarnackiego radni z koalicji starosty nie mogli być jej członkami z powodu pełnienia innych funkcji w radzie. Klub PiS i Ziemia Parczewska zgłaszał tylko jedną kandydaturę - Adama Wróblewskiego. Manewr Czecha pozwolił na jej utworzenie, co poskutkowało udzieleniem absolutorium dla zarządu.

Rozwiązanie zarządu

Komisja Rewizyjna jest specyficznym organem rady z kilku powodów. Jest ona jedną z dwóch, obok Komisji Skarg Wniosków i Petycji, komisją, której obowiązek powołania nakłada ustawodawca. Drugim powodem jest to, że jest to organ opiniujący wykonanie budżetu, który składa wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, czyli stwierdza prawidłowość lub nieprawidłowości w wykonaniu budżetu. Nieudzielenie absolutorium równa się wnioskowi o rozwiązanie zarządu.

Andrzej Turowski, radny powiatu

Co z etyką?

- Chciałem zapytać, czy ta sytuacja, która miała miejsce dzisiaj, będzie się co pół roku powtarzała. Pan Czech zrezygnował z członkostwa w komisji rewizyjnej, a za pół roku będzie potrzebny członek komisji rewizyjnej i ktoś będzie rezygnował z członka zarządu. Czy ten proceder stanie się regułą funkcjonowania? Co z etyką?

Jerzy Maśluch, starosta parczewski

Każdy go zna

- Zgłaszam kandydaturę kolegi Sławomira Czecha na członka Zarządu Powiatu. Nie będę udzielał rekomendacji, bo każdy go zna i wie, kto to jest i jak pracował