(fot. pixabay.com).

O co pytają radni miejscy?Amplituda drgań na ul. Tomaszunasa

Radny Adam Wiśniewski dopytywał burmistrza Kędrackiego o to, kiedy zostanie położona nakładka na sfrezowanej około rok temu ul. Tomaszunasa w Parczewie. Radny przypomniał burmistrzowi rozmowę, w której ten zapewniał o położeniu nakładki przy okazji budowy nowego ronda przy ul. Wojska Polskiego.

- Rondo już, że tak powiem, okrzepło trochę, a ul. Tomaszunasa jest od roku sfrezowana. Apeluję panie burmistrzu o wykonanie nakładki na tej ulicy przed śniegiem – mówił Wiśniewski.

- Obiektywnie rzecz biorąc, to mam wrażenie, że ta amplituda drgań po sfrezowaniu jest mniejsza, niż była wcześniej – odpowiedział radnemu burmistrz Kędracki. Dodał, że problem z nakładką na tej ulicy ma związek z trudnym terenem i ruchami podłoża podczas zamarzania i rozmarzania w zimie. Burmistrz powiedział, że nakładka będzie tam położona przy okazji prac na ul. Norwida. Nie określił jednak terminu remontu.

Problem z kanalizacją deszczową na ul. Chabrowej

Radny Adam Domański przypomniał burmistrzowi o problemie, który zgłaszał na jednej z poprzednich sesji, odnośnie wody opadowej zbierającej się w niecce na skrzyżowaniu ul. Chabrowej i Klonowej w Parczewie.

Burmistrz powiedział, że problem wynika z niedrożności kratki, którą woda jest odprowadzona na pola. Zapewnił radnego, że zleci swoim służbom oczyszczenie wlotu i wylotu instalacji odwadniającej.

Kędracki nawiązał przy okazji do kosztów budowy kanalizacji deszczowej w naszym mieście, gdzie w wielu miejscach z powodu warunków wysokościowych występuje problem z odwodnieniem ulic.

- Koszty budowy kanalizacji deszczowej to są ogromne pieniądze i dlatego przy projektowaniu kolejnych ulic warto rozważyć, żeby niekoniecznie pchać się w krawężniki po obu stronach, tylko zastanowić się czy jedna strona ulicy powinna być jedynie utwardzona wykorytowanym tłuczniem, żeby umożliwić odpływ wody, niż na siłę budować po dwóch stronach ciągi piesze – mówił Kędracki.